Random Number Generator (RNG) là gì? Tìm hiểu ‘Trình tạo số ngẫu nhiên’

Random Number Generator (RNG) là gì? Tìm hiểu 'Trình tạo số ngẫu nhiên'

Bộ sinh số ngẫu nhiên (RNG – Random Number Generator) là một thiết bị phần cứng hoặc thuật toán phần mềm tạo ra một số được lấy từ một phân phối có giới hạn hoặc không giới hạn và xuất ra nó. Hai loại trình tạo số ngẫu nhiên chính là trình tạo số ngẫu nhiên giả và trình tạo số ngẫu nhiên thực.

Trình tạo số ngẫu nhiên giả

Bộ tạo số ngẫu nhiên (RNG – Random Number Generator) thường là phần mềm, bộ tạo số ngẫu nhiên giả (PRNG – Pseudo random number generators). Kết quả đầu ra của chúng không thực sự là số ngẫu nhiên. Thay vào đó, họ dựa vào các thuật toán để bắt chước việc lựa chọn một giá trị để gần đúng với độ ngẫu nhiên thực sự.

Trình tạo số ngẫu nhiên giả (Pseudo random number generators) làm việc với người dùng thiết lập phân phối hoặc phạm vi mà từ đó số ngẫu nhiên được chọn (ví dụ: thấp nhất đến cao nhất) và số được hiển thị ngay lập tức.

Các giá trị được xuất ra từ một số ngẫu nhiên giả là đủ để sử dụng trong hầu hết các ứng dụng nhưng chúng không phải lúc nào cũng được dựa vào để triển khai mật mã an toàn. Đối với những mục đích sử dụng như vậy, một trình tạo số ngẫu nhiên giả an toàn bằng mật mã được gọi cho.

Trình tạo số ngẫu nhiên thực

Trình tạo số ngẫu nhiên thực sự – trình tạo số ngẫu nhiên phần cứng (HRNG) hoặc trình tạo số ngẫu nhiên thực (TRNG – True random number generator) – được bảo mật bằng mật mã và có tính đến các thuộc tính vật lý như điều kiện khí quyển hoặc nhiệt. Các công cụ này cũng có thể tính đến các sai lệch về đo lường. Họ cũng có thể sử dụng quy trình lật đồng xu vật lý và tung xúc xắc. TRNG hoặc HRNG hữu ích để tạo mã thông báo hạt giống (seed tokens).

  Coinbase đối mặt với tình trạng hỗn loạn nội bộ khi nhân viên gọi lãnh đạo là kiêu ngạo

Hãy dùng thử Trình tạo số ngẫu nhiên miễn phí này của Calculator.net

Thí dụ:

“Để đảm bảo mức độ tùy tiện cao trong trò chơi hoặc thậm chí là bảo mật phi nhiệm vụ quan trọng, bạn có thể sử dụng Trình tạo số ngẫu nhiên (RNG – Random Number Generator) để đưa ra các giá trị khác nhau vì các công cụ phần mềm này làm tăng đáng kể sự lựa chọn trong khi loại bỏ hầu hết các thành kiến ​​của con người”.

Nguồn: Khan Academy Labs

Theo: hypr

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất