Sở hữu trí tuệ (SHTT) trong việc ứng dụng công nghệ Blockchain

Sở hữu trí tuệ (SHTT) trong việc ứng dụng công nghệ Blockchain

Với chi phí bảo trì tương đối thấp, tăng tính minh bạch, giảm gánh nặng hành chính và khả năng chống lại gian lận, blockchain là một công nghệ đa năng được triển khai trong nhiều lĩnh vực và doanh nghiệp. Vậy, blockchain là gì và liệu công nghệ đột phá này có thể có bất kỳ ứng dụng nào để quản lý quyền sở hữu trí tuệ (IP: Intellectual Property) như bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, v.v. không?

Công nghệ chuỗi khối là một cách tạo ra một cơ sở dữ liệu được chia sẻ có thể ghi lại và theo dõi các giao dịch và tài sản. Về lý thuyết, blockchain có thể được sử dụng để tạo và duy trì bất kỳ cơ sở dữ liệu hoặc sổ cái nào và vì một người dùng duy nhất không quản lý blockchain, nên một phiên bản tập trung của sổ cái không tồn tại.

Thay vào đó, nó có thể được truy cập rộng rãi cho công chúng hoặc các nhóm lớn, tùy thuộc vào quyền được cấp. Chuỗi được cập nhật với mỗi giao dịch để người dùng có thể xem hoạt động theo trình tự thời gian cho chuỗi khối cụ thể đó. Khi một cái gì đó có trên cơ sở dữ liệu, nó không thể bị xóa.

Sở hữu trí tuệ “Blockchaining”

Mặc dù rất khó để dự đoán tất cả các ứng dụng tiềm năng liên quan đến Sở hữu trí tuệ (SHTT) của blockchain, nhưng ba lĩnh vực ứng dụng cụ thể phù hợp với các chuyên gia về chuyển giao công nghệ và Sở hữu trí tuệ.

  1. Blockchain có thể giúp thực hiện quản lý quyền SHTT và chuyển giao công nghệ và thương mại hóa

Blockchain có thể được sử dụng bởi các nhà phát minh đang tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng đồng thời bảo vệ các phát minh của họ. Sổ cái có thể bao gồm mô tả ngắn gọn về đặc điểm và mục tiêu của sáng chế, trong khi những người muốn tiếp cận với nhiều thông tin hơn về cách thức hoạt động của sáng chế sẽ phải chấp nhận các điều khoản của “hợp đồng thông minh”.

Hoặc blockchain có thể được sử dụng bởi những người có bằng sáng chế muốn tìm người được cấp phép tiềm năng cho bí quyết và bí mật thương mại liên quan ngoài sáng chế đã được cấp bằng sáng chế.

Các nhà phát minh có thể quan tâm đến việc xuất bản các phát triển công nghệ của họ để duy trì tính mới của các sáng chế và đảm bảo quyền tự do hoạt động của họ. Do đó, công nghệ blockchain sẽ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý các quyền SHTT. Các ấn phẩm trong môi trường blockchain có thể được sử dụng làm bằng chứng trong các thủ tục pháp lý liên quan đến IP.

  1. Blockchain như một cơ quan đăng ký SHTT

Blockchain cũng có thể đóng vai trò như một cơ quan đăng ký SHTT dựa trên công nghệ, nơi chủ sở hữu Sở hữu trí tuệ có thể giữ các chứng chỉ kỹ thuật số đã băm về SHTT của họ và sử dụng nền tảng này để nhận tiền bản quyền từ những người sử dụng các sáng tạo và phát minh của họ bằng các hợp đồng thông minh.

  STEPN Công bố Lợi nhuận Quý 2 cùng với Kế hoạch Mua lại & đốt cháy GMT

Thông thường, thời gian chờ phê duyệt của các cơ quan cấp bằng sáng chế và các cơ quan quản lý khác rất lâu. Sự chậm trễ này có thể cản trở lợi thế của người đi đầu trong nhiều ngành công nghiệp nơi những người đương nhiệm phải hành động nhanh chóng để bảo vệ phát minh của họ và giữ vị trí dẫn đầu cuộc chơi.

Bằng cách thay thế các hệ thống đăng ký tập trung bằng các hệ thống phi tập trung, sẽ dễ dàng hơn trong việc đăng ký SHTT mới và cập nhật hồ sơ cũng như chuyển quyền sở hữu bất cứ lúc nào. Với blockchain, các cơ quan quản lý sẽ có thể đạt được nhiều hơn với ít tài nguyên hơn.

  1. Xác định quyền sáng tạo, bằng chứng về quyền sở hữu và nguồn gốc của các tác phẩm sáng tạo

Blockchain có thể được sử dụng để lập danh mục và lưu trữ các tác phẩm gốc. Thông thường, không có phương tiện thích hợp để các tác giả phân loại tác phẩm của họ và khó có thể chứng minh quyền sở hữu bản quyền. Các tác giả cũng có thể khó biết ai đang sử dụng tác phẩm của mình, và các bên thứ ba cũng khó biết họ phải xin giấy phép từ ai.

Các tác giả thường không thể ngăn chặn hành vi vi phạm hoặc kiếm tiền từ tác phẩm của họ một cách thành công. Với blockchain, bản quyền không cần đăng ký và có thể tự động tồn tại khi tạo ra tác phẩm đủ điều kiện ban đầu.

Một vấn đề lớn khác đối với quản lý quyền SHTT là truy tìm một chuỗi hoàn chỉnh về quyền sở hữu. Việc vạch ra ranh giới giữa việc lấy cảm hứng từ tác phẩm của nhạc sĩ khác và ăn cắp nó thường là một thách thức. Các trường hợp bản quyền khét tiếng trong lịch sử âm nhạc cho thấy rằng việc xác định quyền sáng tạo và quyền sở hữu bản quyền thường là “nhiệm vụ bất khả thi”.

Blockchain có thể giải quyết những điểm không hoàn hảo của hệ thống này. Ví dụ: các nền tảng dựa trên blockchain như Bindedcho phép các tác giả ghi lại quyền sở hữu bản quyền, sau đó có thể được sử dụng để xem tác phẩm đang được sử dụng ở đâu và như thế nào trên internet và tìm kiếm giấy phép từ các bên thứ ba.

Tích hợp ràng buộc kết hợp với Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ, InstagramTwitter để giám sát cách hình ảnh có bản quyền được sử dụng. Đăng ký tác phẩm qua Binded cung cấp chứng chỉ số xác thực. Việc đăng ký này có thể giúp các bên thứ ba xác định tác giả của tác phẩm và giúp chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ giải quyết các hành vi vi phạm.

Hiện tại, các chủ sở hữu SHTT gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trực tuyến, tức là một khi tác phẩm sở hữu trí tuệ được tải lên internet, sẽ khó duy trì quyền kiểm soát công việc đó và giám sát ai đang sử dụng nó cho mục đích gì.

  Tori Zero công bố quan hệ đối tác chiến lược với Wirex

Khi tác phẩm SHTT được đăng ký và xác minh bằng cách sử dụng các nền tảng dựa trên blockchain, các tác giả có thể tìm kiếm trên toàn bộ các nguồn khác nhau đồng thời để xác định ai đang sử dụng tác phẩm của họ. Điều này cho phép chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ xác định và ngăn chặn các hành vi vi phạm, đồng thời giúp cấp phép cho các sản phẩm sở hữu trí tuệ của họ dễ dàng hơn.

Theo nghĩa này, blockchain có thể đóng vai trò như một công cụ thực thi. Với hệ thống đăng ký dựa trên blockchain, việc xác minh một bài hát mới có hay không vi phạm SHTT hiện có của bài hát đã đăng ký trước đó sẽ đơn giản hơn nhiều. Loại hệ thống phát hiện dựa trên blockchain này có thể được áp dụng cho văn bản, nghệ thuật và âm nhạc với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo.

Sử dụng Blockchain để thanh toán vi mô và cấp phép thông qua hợp đồng thông minh

Blockchain và các hợp đồng thông minh có thể được sử dụng để cấp phép cho các công trình SHTT bằng cách giảm chi phí giao dịch và tạo ra một liên kết trực tiếp giữa các tác giả / nhà phát minh và người dùng. Hợp đồng thông minh là một mã chương trình máy tính có thể tự tạo điều kiện, thực thi và thực thi hợp đồng.

Các điều khoản hợp đồng được lập trình sẵn, giúp giảm bớt gánh nặng hành chính và chi phí. Sử dụng hợp đồng thông minh, giấy phép SHTT có thể tự thực hiện khi sử dụng tác phẩm.

Hợp đồng thông minh cũng có thể được sử dụng cho các khoản thanh toán vi mô để sử dụng nội dung. Tác giả có thể gán một địa chỉ Bitcoin cho một tác phẩm SHTT, cho phép người dùng thanh toán vi mô cho tác giả để đổi lấy việc sử dụng tác phẩm. Hệ thống này có thể loại bỏ sự cần thiết của các trung gian tài chính và do đó cho phép tác giả được trả thù lao mà không phải trả chi phí giao dịch cao. Hệ thống cũng giới thiệu sự đơn giản và minh bạch trong các giao dịch liên quan đến SHTT.

Dự án Mycelia là trung tâm nghiên cứu và phát triển cho các nhà sản xuất âm nhạc. Hộ chiếu Sáng tạo của nó là nơi chứa kỹ thuật số cho thông tin hồ sơ đã xác minh, ID, xác nhận, công việc, đối tác kinh doanh và cơ chế thanh toán cho tất cả các nhà sản xuất âm nhạc. Nó nhằm mục đích trở thành một tiêu chuẩn nhận dạng kỹ thuật số cho các nhà sản xuất âm nhạc, cùng hình thành Cơ sở dữ liệu hộ chiếu sáng tạo và phát triển thành trung tâm kết nối thiết yếu cho tất cả các dịch vụ liên quan đến âm nhạc.

  3 khoản đầu tư vào Blockchain cạnh tranh với Ethereum

Sử dụng blockchain, có các hợp đồng thông minh mẫu, Creative Passport sẽ cho phép thanh toán trực tiếp nhanh chóng và dễ dàng để đơn giản hóa và dân chủ hóa sự hợp tác từ quan hệ đối tác thương mại có ý nghĩa đến sáng tạo.

Quyền truy cập vào Cơ sở dữ liệu Hộ chiếu Sáng tạo ở dạng dịch vụ đăng ký dành cho các doanh nghiệp muốn liên kết và tận dụng dữ liệu phong phú của nó hoặc tiếp thị dịch vụ của họ cho những người có Hộ chiếu Sáng tạo. Lợi nhuận sẽ dành cho việc duy trì dịch vụ Hộ chiếu Sáng tạo và những người sở hữu Hộ chiếu Sáng tạo.

Project Mycelia hiện đang thử nghiệm alpha cho Ứng dụng Hộ chiếu Sáng tạo. Vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, mục tiêu của dự án là sử dụng blockchain làm nền tảng để lưu trữ siêu dữ liệu bất biến về các bài hát, nghệ sĩ đã thu âm và ai đang nghe chúng. Điều này sẽ cho phép thanh toán ngang hàng và khôi phục nhiều công bằng hơn trong các bài hát cho các nghệ sĩ, kỹ sư và nhà sản xuất đã tạo ra chúng.

Các nghệ sĩ khác cũng đã sử dụng blockchain làm nền tảng để quản lý các quyền SHTT của họ. Ca sĩ Bjork đã hợp tác với công ty khởi nghiệp blockchain Blockpool, cộng tác với nhãn hiệu One Little Indian trên một plugin thanh toán tiền điện tử cho cửa hàng trực tuyến. Nền tảng đã cho phép xử lý đơn đặt hàng trước album “Utopia” của Bjork bằng cách sử dụng tiền điện tử Bitcoin, AudioCoin, Litecoin và Dashcoin. Mỗi người hâm mộ nhận được 100 AudioCoin làm phần thưởng cho việc đặt hàng trước album, được gửi vào ví điện tử.

Con đường phía trước của blockchain với SHTT

Những ví dụ này chứng minh cách chủ sở hữu SHTT có thể sử dụng các nền tảng blockchain để kiểm soát tốt hơn và khai thác các hoạt động SHTT của họ, cải thiện sự hợp tác và đạt được thù lao công bằng và hiệu quả. Điều này có thể có tác động lớn đến việc quản lý quyền SHTT trong môi trường kỹ thuật số bằng cách làm cho quy trình trở nên minh bạch và hiệu quả hơn và cắt bỏ các trung gian tài chính.

Mặc dù ý tưởng về việc tạo ra một hệ thống dựa trên blockchain hiệu quả hơn để quản lý và kiếm tiền từ quyền SHTT vẫn còn mới, nhưng các ứng dụng dựa trên blockchain mới để quản lý quyền SHTT vẫn tiếp tục xuất hiện với tần suất đáng kể.

Tuy nhiên, nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết, chẳng hạn như khả năng xử lý yêu cầu của các blockchain, khả năng tương thích và khả năng tương tác của các nền tảng blockchain khác nhau và các vấn đề pháp lý như quyền sở hữu dữ liệu, quyền riêng tư, trách nhiệm pháp lý và quyền tài phán.

Theo: DaiGlobalDigital

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất