Ai đó vừa gửi 56 triệu đô la trong Ethereum vào một ví ẩn danh

Ai đó vừa gửi 56 triệu đô la trong Ethereum vào một ví ẩn danh

Điều gì đã xảy ra: Ethereum trị giá 56,964,234 đô la ETH/USD vừa được di chuyển giữa 2 ví tiền điện tử ẩn danh trong một giao dịch duy nhất.

Địa chỉ ví Ethereum của người bí ẩn này đã được xác định là: 0x1b3cb81e51011b549d78bf720b0d924ac763a7c2

Ethereum trị giá 56 triệu đô la đã được gửi đến một người nhận không xác định, với địa chỉ ví Ethereum: 0x214984f6f8b4197a9a32159ed17b72650331538a

Tại sao lại quan trọng: Cá voi tiền điện tử sở hữu hàng triệu đô la Ethereum có xu hướng di chuyển thị trường một mình. Nếu cá voi quyết định thoát khỏi vị trí Ethereum này, có thể có đủ tác động thị trường để đẩy giá ETH xuống. Phải mất khoảng 15 đến 30 triệu đô la áp lực bán để làm giảm giá Ethereum xuống 2% trên bất kỳ sàn giao dịch nhất định nào.

Theo: benzinga

  Tiền điện tử trở nên phổ biến

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất