Trò chơi kiếm tiền

Trò chơi NFT kiếm tiền Legend Front

Legend Front là một dự án GameFi dựa trên blockchain dựa trên mô hình Play-to-Earn (P2E) kết hợp NFT và tiền điện tử. Người dùng tham gia bình đẳng vào sự phát triển của dự án và ủng hộ quyền tự do, giao tiếp và sáng tạo.

02/07/2022