Ngân hàng Trung ương Đài Loan có thể cần 2 năm để hoàn thành công việc về CBDC

Ngân hàng Trung ương Đài Loan có thể cần 2 năm để hoàn thành công việc về CBDC

Ảnh: shutterstock

Ngân hàng trung ương Đài Loan vẫn chưa kết thúc công việc về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và theo thống đốc ngân hàng, tổ chức này có thể cần hai năm nữa để hoàn thành công việc của mình, một báo cáo cho biết. Một số nhiệm vụ tiếp theo của ngân hàng bao gồm giành được sự ủng hộ của công chúng, đảm bảo hệ thống ổn định và xây dựng khuôn khổ pháp lý của tiền tệ.

Mô phỏng việc sử dụng CBDC

Khoảng hai năm sau khi công việc về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương Đài Loan (CBDC) bắt đầu, thống đốc ngân hàng trung ương của đất nước, Yang Chin-long, gần đây đã tiết lộ rằng tổ chức của ông vẫn đang làm việc trong dự án. Yang cảnh báo ngân hàng trung ương có thể cần đến hai năm để hoàn thành nhiệm vụ.

Yang, người đã phát biểu tại một diễn đàn tiền tệ kỹ thuật số, cũng tiết lộ rằng ngân hàng trung ương đã mô phỏng việc sử dụng CBDC trong cái mà một báo cáo của Reuters gọi là môi trường vòng kín. Tuy nhiên, cùng một báo cáo cho biết ngân hàng trung ương hiện phải đối mặt với ba nhiệm vụ chính. Chúng bao gồm giao tiếp và cuối cùng giành được sự ủng hộ của công chúng, đảm bảo hệ thống ổn định và xây dựng khung pháp lý cho tiền tệ.

  Tại sao Ethereum lại chuyển sang bằng chứng cổ phần và nó sẽ hoạt động như thế nào

Theo báo cáo, thống đốc cũng thừa nhận rằng toàn bộ quá trình này có thể kéo dài hơn khoảng thời gian hai năm dự kiến.

Trong khi người dân Đài Loan được cho là đã quen với việc sử dụng tiền mặt hơn, Yang cho biết ngân hàng trung ương phải xem xét thực tế rằng các thế hệ tương lai có thể sẽ sử dụng tiền kỹ thuật số nhiều hơn so với sử dụng tiền mặt.

Chúng tôi vẫn phải thúc đẩy. Xét cho cùng, hầu hết những người trẻ trong tương lai sẽ sử dụng điện thoại di động, vì vậy chúng tôi phải nghĩ về thế hệ tiếp theo” Yang được trích dẫn trong báo cáo giải thích.

Theo: bitcoin

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất