DHT là gì? Bảng băm phân tán Distributed Hash Table

DHT là gì Bảng băm phân tán Distributed Hash Table

Bảng băm phân tán DHT là một kho dữ liệu phi tập trung tra cứu dữ liệu dựa trên các cặp khóa-giá trị (key-value pairs). Mỗi nút trong bảng băm phân tán chịu trách nhiệm về một tập hợp các khóa và các giá trị liên quan của chúng. Khóa là một mã định danh duy nhất cho giá trị dữ liệu liên quan của nó, được tạo bằng cách chạy giá trị thông qua một hàm băm. Các giá trị dữ liệu có thể là bất kỳ dạng dữ liệu nào.

Bảng băm phân tán được phân cấp, vì vậy tất cả các nút tạo thành hệ thống tập thể mà không có bất kỳ sự phối hợp tập trung nào. Chúng thường có khả năng chịu lỗi vì dữ liệu được sao chép qua nhiều nút. Bảng băm phân tán có thể mở rộng quy mô cho khối lượng lớn dữ liệu trên nhiều nút.

Bảng băm phân tán là một kho dữ liệu phi tập trung chứa dữ liệu theo các cặp khóa-giá trị.
Bảng băm phân tán là một kho dữ liệu phi tập trung chứa dữ liệu theo các cặp khóa-giá trị.

DHT có các thuộc tính sau:

  • Phân cấp & Tự trị (Decentralised & Autonomous): Các nút tạo thành hệ thống chung mà không có bất kỳ cơ quan trung ương nào.
  • Khả năng chịu lỗi (Fault Tolerant): Hệ thống đáng tin cậy với rất nhiều nút tham gia, rời khỏi và thất bại mọi lúc.
  • Khả năng mở rộng (Scalable): Hệ thống phải hoạt động hiệu quả với hàng nghìn hoặc hàng triệu nút.

Cũng giống như bảng băm, DHT hỗ trợ 2 chức năng sau:

  • put (key, value)
  • get (key)

Các nút trong DHT được kết nối với nhau thông qua mạng lớp phủ trong đó các nút lân cận được kết nối. Mạng này cho phép các nút tìm thấy bất kỳ khóa nhất định nào trong không gian khóa.

  Cổ phiếu penny stocks là gì và chúng có phải là một khoản đầu tư tốt?

Tại sao một bảng băm phân tán DHT được sử dụng?

Bảng băm phân tán DHT cung cấp một cách dễ dàng để tìm kiếm thông tin trong một bộ sưu tập lớn dữ liệu vì tất cả các khóa đều có định dạng nhất quán và toàn bộ bộ khóa có thể được phân vùng theo cách cho phép xác định nhanh nơi cư trú của cặp khóa / giá trị.

Các nút tham gia vào bảng băm phân tán hoạt động như các đồng nghiệp để tìm các giá trị dữ liệu cụ thể, vì mỗi nút lưu trữ lược đồ phân vùng khóa để nếu nó nhận được yêu cầu truy cập vào một khóa nhất định, nó có thể nhanh chóng ánh xạ khóa tới nút lưu trữ dữ liệu. Sau đó, nó sẽ gửi yêu cầu đến nút đó.

Ngoài ra, các nút trong bảng băm phân tán có thể dễ dàng thêm hoặc bớt mà không buộc phải cân bằng lại một lượng dữ liệu đáng kể trong cụm. Tái cân bằng cụm, đặc biệt là đối với các tập dữ liệu lớn, thường có thể là một công việc tốn nhiều thời gian và cũng ảnh hưởng đến hiệu suất.

Có một phương tiện nhanh chóng và dễ dàng để phát triển hoặc thu nhỏ một cụm đảm bảo rằng những thay đổi về kích thước dữ liệu không làm gián đoạn hoạt động của các ứng dụng truy cập dữ liệu trong bảng băm phân tán.

  Stablecoin tài sản đang làm rung chuyển thị trường tiền điện tử là gì?

Theo: educative

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất