P2P (Peer-to-Peer) là gì? Mạng ngang hàng là gì?

P2P là gì Mạng ngang hàng Peer-to-Peer Networks

Thị trường ngang hàng là một trong những mảng cơ bản của ngành công nghiệp tiền điện tử – chúng là gì và tại sao mọi người lại sử dụng chúng thay vì các sàn giao dịch tập trung?

Viết tắt của peer-to-peer, mạng P2P là loại ứng dụng mạng phân tán có từ những năm 1980 khi chúng lần đầu tiên được triển khai cho các mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, khái niệm này đã được giới thiệu với công chúng vào năm 1999 khi sinh viên đại học Shawn Fanning tạo ra một dịch vụ chia sẻ âm nhạc, Napster. Dịch vụ này nhanh chóng trở thành trung tâm chia sẻ trái phép các bài hát có bản quyền, nhưng hai năm sau, Napster bị các nhà lập pháp đóng cửa do một vụ kiện từ ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ.

Điều này đã làm phát sinh một thế hệ mới của các dịch vụ P2P muốn lấp đầy khoảng trống và tiếp tục phát triển các mạng phi tập trung. Ngày nay, mô hình P2P được tận dụng trong các công cụ tìm kiếm web, thị trường trực tuyến, nền tảng phát trực tuyến, chuỗi khối P2P và giao thức web IPFS (InterPlanetary File System). Tuy nhiên, mô hình P2P cũng là cốt lõi của công nghệ blockchain và đã tìm thấy một cách sử dụng mới với sự ra đời của tiền điện tử.

Mạng ngang hàng P2P (Peer-to-Peer Networks) là gì?

Mạng ngang hàng (P2P: Peer-to-Peer) là một mô hình giao tiếp phi tập trung giữa hai mạng ngang hàng còn được gọi là các nút, có thể giao tiếp với nhau mà không cần máy chủ trung tâm. Không giống như mô hình seeder / leecher (hoặc client / server) trong đó seeder đưa ra yêu cầu và leecher đáp ứng yêu cầu, mô hình mạng P2P cho phép mỗi bên hoạt động như một seeder và leecher. Điều này có nghĩa là mạng, sau khi được hình thành, những người tham gia có thể sử dụng để chia sẻ và lưu trữ tệp mà không cần sự trợ giúp của người trung gian.

Mạng ngang hàng P2P (Peer-to-Peer) hoạt động như thế nào?

Mô hình ngang hàng được duy trì bởi một mạng máy tính phân tán. Điều này có nghĩa là các máy tính không có máy chủ hoặc quản trị viên trung tâm vì mỗi nút giữ một bản sao của các tệp – hoạt động như một máy chủ và một máy khách. Do đó, mỗi nút có thể tải lên tệp cho các nút khác hoặc tải tệp xuống từ chúng. Các nút này sử dụng ổ cứng riêng của chúng để lưu trữ dữ liệu của chúng thay vì một máy chủ trung tâm.

Vì mỗi nút có các khả năng chung để lưu trữ, truyền và nhận tệp, mạng P2P có xu hướng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Không giống như các kiến ​​trúc truyền thống trong đó tồn tại một điểm lỗi duy nhất, mạng P2P có kiến ​​trúc phân tán giúp nó có khả năng chống lại các cuộc tấn công mạng cực kỳ hiệu quả.

  Tiền điện tử Cardano tăng hơn 8% trong 24 giờ

Các loại mạng ngang hàng P2P (Peer-to-Peer)

Mạng P2P có thể được phân loại theo sự khác biệt về kiến ​​trúc của chúng. Ba loại chính được mô tả dưới đây.

Mạng P2P (Peer-to-Peer) không có cấu trúc (Unstructured P2P Networks)

Trong một mạng P2P (Peer-to-Peer) không có cấu trúc, các nút kết nối và giao tiếp một cách ngẫu nhiên. Vì các nút thường xuyên tham gia và rời khỏi mạng, các hệ thống này phù hợp nhất cho hoạt động churn cao.

Ví dụ: một nền tảng xã hội được triển khai trên mạng P2P (Peer-to-Peer) không có cấu trúc có thể sử dụng nó một cách hiệu quả, vì người dùng có thể chọn tham gia hoặc rời khỏi mạng thường xuyên.

Các mạng như vậy rất dễ xây dựng; tuy nhiên, chúng yêu cầu sử dụng CPU và bộ nhớ cao vì các truy vấn tìm kiếm được gửi đến toàn bộ mạng. Do đó, nếu chỉ 5% máy tính có những gì bạn đang tìm kiếm, thì có thể mất một lúc.

Mạng P2P có cấu trúc (Structured P2P Networks)

Mặt khác, mạng có cấu trúc được tổ chức theo cách cho phép các nút tìm kiếm hiệu quả ngay cả khi dữ liệu không có sẵn rộng rãi. Trong hầu hết các trường hợp, các mạng này triển khai một bảng băm phân tán (DHT), cho phép các nút tìm kiếm dữ liệu bằng cách sử dụng các hàm băm. Mặc dù mạng có cấu trúc có thể định tuyến lưu lượng hiệu quả, nhưng chúng đòi hỏi chi phí thiết lập và bảo trì cao hơn và có xu hướng tập trung hơn.

Mạng P2P kết hợp (Hybrid P2P Network)

Một mạng kết hợp kết hợp mô hình ngang hàng và máy khách / máy chủ trên một nền tảng duy nhất. Mạng sử dụng máy chủ chỉ mục chứa dữ liệu về vị trí của các tài nguyên tại trung tâm và sử dụng máy chủ này để tìm kiếm. Chức năng tập trung được cung cấp bởi mạng có cấu trúc và bình đẳng nút được cung cấp bởi mạng không có cấu trúc chịu trách nhiệm tạo ra sự cân bằng trên mạng kết hợp.

So sánh, loại mạng này hoạt động tốt hơn các đối tác của nó vì một số truy vấn tìm kiếm nhất định yêu cầu chức năng tập trung nhưng đồng thời, có thể hưởng lợi từ các mạng phi tập trung.

Sử dụng ngang hàng (P2P) trong Blockchain

Khái niệm về blockchain đã được phổ biến vào năm 2008, như một phần của đề xuất cho Bitcoin, một loại tiền ảo được phát triển để giải quyết vấn đề lâu đời về lòng tin. Người tạo ra Bitcoin, Satoshi Nakamoto đã định nghĩa nó là một “hệ thống tiền điện tử ngang hàng” được xây dựng với mục đích tạo ra một dạng tiền kỹ thuật số P2P (Peer-to-Peer) mà không cần đến ngân hàng.

Công nghệ blockchain cơ bản tận dụng sức mạnh của mạng P2P (Peer-to-Peer) và cung cấp sổ cái giao dịch được chia sẻ và đáng tin cậy. Là một công nghệ sổ cái phân tán, blockchain ghi lại các giao dịch dưới dạng một khối kỹ thuật số có dấu thời gian bất biến cho biết người gửi và người nhận. Không có cơ quan tập trung nào quản lý các mạng blockchain và chỉ những người tham gia mới có thể xác thực các giao dịch giữa nhau.

Công nghệ cho phép mọi người và các tổ chức tin tưởng đầu ra mà không cần tin tưởng những người tham gia. Hình thức lưu trữ và quản lý dữ liệu phân tán mới này hoạt động như một sổ cái kỹ thuật số ghi lại công khai tất cả các giao dịch và hoạt động.

  Phí gas Ethereum là gì? Tìm hiểu phí giao dịch Ethereum

Blockchain lưu trữ dữ liệu giao dịch ở đâu?

Dữ liệu trên blockchain được cấu trúc khác nhiều so với cơ sở dữ liệu thông thường. Trong khi cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin thành các bảng, thì một chuỗi khối cấu trúc dữ liệu của nó thành các khối. Các khối này có dung lượng lưu trữ nhất định để thêm vào mỗi giao dịch diễn ra trên mạng. Khi một khối được lấp đầy, một khối mới sẽ được thêm vào khối đã được lấp đầy trước đó để thêm các giao dịch mới, do đó tạo thành một chuỗi các khối được gọi là blockchain.

Do đó, các blockchains được phân cấp và do đó không được lưu trữ ở một nơi trung tâm. Thay vào đó, chúng được lưu trữ trong các nút hoặc máy tính tham gia vào mạng. Mỗi nút có một bản sao của chuỗi khối, hay nói cách khác, các giao dịch được thực hiện trên mạng. Do đó, hệ thống được sao lưu bởi mọi nút duy nhất tham gia vào mạng.

Ai sở hữu Blockchain?

Không ai sở hữu công nghệ, mặc dù một số blockchains nhất định và cụ thể có thể được sở hữu bởi một số thực thể. Mặc dù công nghệ này thường được kết hợp với Bitcoin, nhưng ý tưởng đằng sau blockchain có thể được bắt nguồn từ năm 1991 với công trình nghiên cứu của Stuart Haber và W.Scott Stornetta.

Tuy nhiên, ai đã giới thiệu công nghệ blockchain không thực sự quan trọng, bởi vì nó là một giao thức. Mặc dù bạn có thể yêu cầu quyền sở hữu ứng dụng blockchain, nhưng về mặt kỹ thuật, bạn không thể sở hữu công nghệ đó.

Sàn giao dịch tiền điện tử P2P (Peer-to-Peer) là gì?

Các sàn giao dịch tiền điện tử P2P (Peer-to-Peer) cho phép người dùng mua hoặc bán trực tiếp với một người dùng khác. Không giống như các sàn giao dịch tập trung, nơi bạn phải hoàn thành KYC để xử lý đơn đặt hàng, hầu hết các sàn giao dịch P2P (Peer-to-Peer) cho phép bạn gửi / nhận tiền điện tử mà không yêu cầu bạn xác minh danh tính. Ngoài ra, các sàn giao dịch dựa trên mô hình P2P (Peer-to-Peer) không có điểm thất bại nào giống như các sàn giao dịch tập trung thường làm.

Trao đổi tiền điện tử P2P (Peer-to-Peer) hoạt động như thế nào?

Người dùng thường có thể đăng ký với sàn giao dịch mà không cần phải xác minh danh tính. Đăng ký chỉ cần một địa chỉ email và một mật khẩu. Sau khi đăng ký, người dùng có thể thực hiện các đề nghị mua và bán khác nhau do các cá nhân đăng trên nền tảng. Mỗi ưu đãi có các tùy chọn thanh toán khác nhau, tỷ lệ khác nhau và thường là số tiền mua tối thiểu hoặc tối đa.

Người mua có thể chọn một ưu đãi và liên hệ với người bán để thiết lập giao dịch. Nếu là người bán, bạn có thể đăng phương thức thanh toán được chấp nhận cũng như bất kỳ khoản phí nào liên quan. Nói chung, các sàn giao dịch tiền điện tử P2P (Peer-to-Peer) sử dụng tài khoản ký quỹ để gửi tiền điện tử hoặc tài sản thế chấp khác từ người dùng nhằm đảm bảo sự an toàn của nền tảng.

5 sàn giao dịch tiền điện tử P2P (Peer-to-Peer) tốt nhất là gì?

Paxful

 • Paxful là một thị trường P2P (Peer-to-Peer) kết nối người mua và người bán Bitcoin. Sàn giao dịch cung cấp hơn 300 cách để mua Bitcoin, bao gồm nhưng không giới hạn ở chuyển khoản ngân hàng, ví trực tuyến, thẻ quà tặng, thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ghi nợ / tín dụng, tiền điện tử và tài sản. Mặc dù Paxful được hơn ba triệu người dùng trên toàn thế giới tin cậy, nhưng tính toàn vẹn của nó không được nhầm lẫn với tính chính trực của người bán.
 • Sàn giao dịch chỉ đơn giản là một thị trường. Bạn nên chú ý đến uy tín của người bán trước khi thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, sàn giao dịch cung cấp dịch vụ ký quỹ an toàn cho các giao dịch Bitcoin, điều này khiến cho việc bị lừa đảo trở nên khó khăn hơn. Bạn cũng phải xác minh tài khoản Paxful của mình bằng ID để sử dụng nó.
 • Phí: 1% cho người bán; miễn phí cho người mua
  Các thợ đào 'không bị ảnh hưởng bởi sự biến động' trên thị trường Bitcoin

LocalBitcoins

 • LocalBitcoins là một sàn giao dịch tiền điện tử P2P (Peer-to-Peer) cho phép người mua và người bán giao tiếp trực tiếp thay vì khớp chúng theo cách thủ công. Người bán của nó cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán, chẳng hạn như PayPal, chuyển khoản ngân hàng, SEPA, Skrill, v.v. và nền tảng đảm bảo giao dịch bằng các biện pháp như dịch vụ ký quỹ, bảo vệ đăng nhập và 2FA (tùy chọn).
 • Bắt đầu từ năm 2019, LocalBitcoin yêu cầu bạn gửi một số xác minh danh tính để tương tác với (giao dịch, mua, gửi) số lượng Bitcoin khác nhau.
 • Phí: 1% cho người bán: người mua không nhận gì

Binance P2P

 • Binance P2P (Peer-to-Peer) là một thị trường ngang hàng trong hệ sinh thái Binance kết nối người mua và người bán. Sàn giao dịch cung cấp dịch vụ ký quỹ để bảo vệ người dùng và hỗ trợ giao dịch bằng WeChat, Alipay, chuyển khoản ngân hàng và QIWI.
 • Không giống như các sàn giao dịch P2P (Peer-to-Peer) khác, Binance yêu cầu bạn hoàn thành xác minh danh tính trước khi bắt đầu giao dịch. Nền tảng hỗ trợ nhiều loại tiền điện tử, bao gồm Bitcoin, Binance Coin, Ethereum, EOSTether.
 • Phí: Không tính phí cho cả người mua và người bán

HODL HODL

 • Sàn giao dịch tiền điện tử không giám sát P2P (Peer-to-Peer) này cung cấp dịch vụ trực tiếp cho người mua và người bán mà không cần giữ tiền của họ. Thay vào đó, HODL HODL sử dụng ký quỹ multisig để bảo vệ người dùng của mình khỏi những kẻ lừa đảo. Sàn giao dịch cung cấp hơn 215 phương thức thanh toán cho người dùng.
 • Các dịch vụ của nó có sẵn trên khắp thế giới, ngoại trừ Hoa Kỳ. Người dùng không phải trải qua thủ tục KYC hoặc AML, vì họ có thể tạo phiếu mua hàng chỉ bằng cách đăng ký.
 • Phí: 0,6% số tiền hợp đồng, tức là 0,3% cho mỗi người dùng

Bisq

 • Ban đầu được gọi là “Bitsquare”, Bisq là một chương trình dành cho máy tính để bàn cần được tải xuống trước khi sử dụng. Tương tự như HODL HODL, Bisq cũng cho phép người dùng đăng ký tài khoản mà không cần xác minh danh tính với KYC.
 • Mỗi giao dịch trên Bisq yêu cầu một khoản tiền đặt cọc từ cả người bán và người mua để đảm bảo thương mại công bằng. Người dùng có thể gửi tiền bảo mật thông qua các phương thức khác nhau, bao gồm Perfect Money, OK Pay, Alipay và Zele.
 • Phí: Phí thay đổi tùy theo giao dịch

Theo: coinmarketcap

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất