Tỷ lệ giá trên thu nhập P/E Ratio là gì?

Tỷ lệ giá trên thu nhập P/E Ratio là gì?

Tỷ lệ P/E giúp nhà đầu tư xác định có nên đầu tư hay không.

Tỷ lệ giá trên thu nhập là gì?

Tỷ lệ giá trên thu nhập, còn được gọi là tỷ lệ P/E (price/earnings), cho các nhà đầu tư biết giá trị của một công ty. Tỷ lệ P/E chỉ đơn giản là giá cổ phiếu chia cho thu nhập của công ty trên mỗi cổ phiếu trong một khoảng thời gian được chỉ định như 12 tháng qua. Tỷ lệ giá / thu nhập cho biết số tiền nhà đầu tư sẽ trả cho mỗi cổ phiếu cho 1 đô la thu nhập.

Định nghĩa về chỉ số P/E

Các nhà đầu tư xem xét tỷ lệ giá trên thu nhập của một công ty để xác định xem có nên đầu tư hay không. Họ sử dụng giá trị thị trường trên mỗi cổ phiếu liên quan đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu để tìm ra tỷ lệ.

Khi tỷ lệ P/E được tính trong khoảng thời gian của các quý trước, nó được gọi là P/E cuối, là loại phổ biến nhất. Khi tỷ lệ giá/thu nhập được tính bằng thu nhập ròng ước tính của các quý sắp tới, nó được gọi là P/E trong tương lai.

Tỷ lệ P/E cho biết mức độ tăng trưởng mà các nhà đầu tư mong đợi từ các công ty mà họ đầu tư. Tỷ lệ này cao cho thấy rằng các nhà đầu tư đang trả nhiều hơn cho mỗi cổ phiếu mà công ty đang kiếm được, điều này thường xảy ra ở các doanh nghiệp mới có nhiều vốn đầu tư, như công nghệ khởi nghiệp. Tỷ lệ này thấp hơn cho thấy tốc độ tăng trưởng đã chậm lại, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là công ty đang thất bại; trên thực tế, tỷ lệ P/E thấp hơn có thể có nghĩa là công ty đã củng cố thị phần của mình.

  Move to Earn (M2E) là gì? Khái niệm di chuyển để kiếm tiền?

Tỷ lệ giá trên thu nhập cũng có thể được sử dụng để đánh giá toàn bộ thị trường nếu các công ty khác nhau trong cùng một ngành được kiểm tra trong cùng thời kỳ. Loại so sánh này có thể giúp nhà đầu tư xác định xem một công ty nhất định được định giá quá cao hay thấp hơn.

Với tỷ lệ P/E trong tâm trí, bạn có thể sẵn sàng đầu tư. Với một tài khoản tiết kiệm lãi suất cao, bạn có thể tạo quỹ để đầu tư vào cổ phiếu.

Ví dụ về tỷ lệ giá / thu nhập

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2015, cổ phiếu của Apple đã kết thúc một ngày ở mức giá 110,30 đô la. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Apple trong 12 tháng qua là 8,66 USD. Chia giá cổ phiếu Price cho EPS (thu nhập trên một cổ phiếu) và – thì đấy! – bạn nhận được tỷ lệ giá / thu nhập là 12,74.

Cùng ngày hôm đó, Morningstar, một công ty nghiên cứu đầu tư, nói rằng tỷ lệ P/E của S&P 500 là 18. Đồng thời, thông tin này cho các nhà đầu tư biết rằng cổ phiếu của Apple có thể đã bị định giá thấp vào thời điểm đó.

Theo: bankrate

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất