Vốn hóa thị trường là gì? Market capitalisation

Vốn hóa thị trường là gì? Market capitalisation

Giá trị vốn hóa thị trường là gì?

Giá trị vốn hóa thị trường (Market capitalisation) là tổng giá trị thị trường của cổ phiếu của một công ty trên thị trường. Nó thường được viết tắt thành vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường là một cách dễ dàng để các nhà đầu tư xác định quy mô của công ty, điều này có thể giúp đánh giá rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu của công ty đó.

Ví dụ về vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường được tính bằng cách nhân tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty với giá cổ phiếu hiện tại của nó. Ví dụ, nếu Apple có sáu tỷ cổ phiếu đang lưu hành, mỗi cổ phiếu có giá trị thị trường là 200 USD, vốn hóa thị trường của nó sẽ là 1,2 nghìn tỷ USD.

Ưu và nhược điểm của việc chọn cổ phiếu theo vốn hóa thị trường

Ưu điểm của việc chọn cổ phiếu theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thường được sử dụng để giúp thông báo các quyết định về việc đầu tư vào cổ phiếu nào vì nó cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin về quy mô tương đối của công ty này so với công ty khác. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư có xu hướng chia cổ phiếu thành các loại dựa trên vốn hóa thị trường của chúng: vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ.

  3 công cụ theo dõi danh mục đầu tư NFT và DeFi mà các nhà đầu tư nên biết

Các công ty vốn hóa lớn thường có giá trị vốn hóa thị trường từ 10 tỷ USD trở lên, các công ty vốn hóa trung bình từ 2 tỷ USD đến 10 tỷ USD và các công ty vốn hóa nhỏ từ 300 triệu USD đến 2 tỷ USD. Giá trị giới hạn của mỗi danh mục có thể mơ hồ và khác nhau giữa các quốc gia.

Vốn hóa thị trường là một cách đơn giản và tương đối hiệu quả để đánh giá rủi ro. Đầu tư vào các công ty có vốn hóa lớn được cho là sẽ mang lại phần thưởng dài hạn và ít rủi ro hơn, vì các công ty đã được thành lập tốt và ổn định. Các công ty vốn hóa trung bình có tiềm năng tăng trưởng lớn nhưng có xu hướng rủi ro hơn so với các cổ phiếu vốn hóa lớn, mặc dù không rủi ro bằng các cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Các công ty vốn hóa nhỏ thường được coi là lựa chọn đầu tư có rủi ro cao do các yếu tố như nguồn tài chính hạn chế của họ.

Nhược điểm của việc chọn cổ phiếu theo vốn hóa thị trường

Mặc dù có thể có nhiều lợi ích khi sử dụng vốn hóa thị trường để xác định cổ phiếu nên đầu tư vào, nhưng phương pháp này cũng có một số hạn chế nhất định. Ví dụ, giá trị của một doanh nghiệp (giá trị doanh nghiệp của nó) không được phản ánh chính xác trong vốn hóa thị trường – nó chỉ phản ánh giá trị vốn chủ sở hữu. Giá cổ phiếu có thể được định giá cao hơn hoặc thấp hơn, bởi vì chúng chỉ phản ánh số tiền thị trường sẵn sàng chi ra.

  Dogecoin so với DogeCash: Sự khác biệt là gì?

Theo: ig

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất