ERC-827 là gì? Tiêu chuẩn Mã thông báo ERC827

ERC-827 là gì? Tiêu chuẩn Mã thông báo ERC827

ERC-827 là một tiêu chuẩn mã thông báo ETH giải quyết các hạn chế hiện có của ERC20 khi nói riêng về việc thực hiện các lệnh gọi trong chuyển và phê duyệt (calls in transfers and approvals).

ERC-827 là gì?

ERC-827 là một trong nhiều tiêu chuẩn mã thông báo được phát triển trên mạng Ethereum để tạo điều kiện cho các hợp đồng mã thông báo khác nhau của mạng. ERC-827 là phiên bản cập nhật của mã thông báo ổn định ERC20 hiện đang tồn tại của mạng Ethereum.

Theo mô hình ERC20 hiện tại, chỉ các giá trị có thể được trao đổi. Mặt khác, ERC827 cho phép người dùng Ethereum truyền (transmit) tiền tệ và dữ liệu. Nó cũng cho phép các mã thông báo được các công ty bên thứ ba (third-party) trong chuỗi khác cho phép chi tiêu.

Đây là một tiêu chuẩn mã thông báo duy nhất cho phép các giao dịch được hoàn thành bằng cách sử dụng thành công cơ chế hợp đồng người nhận. Nó chứa các chức năng transferAndCall, transferFromAndCall, và acceptAndCall ngoài các hoạt động ERC20 thông thường. Ngoài các tham số ERC 20 cơ bản, tất cả chúng đều chứa một tham số data bổ sung. Nó hoạt động tương tự như ERC 677, vì nó cũng sử dụng phương thức dự phòng, nó gọi hàm được cung cấp trong tham số data và bắt đầu giao dịch nếu hàm trả về true.

Vì là phần mở rộng của ERC 20 nên tất cả các chức năng khác đều tương tự.

Nó chủ yếu sẽ được sử dụng cho các ứng dụng của bên thứ ba được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum và nó cạnh tranh với ERC 223 để được chấp nhận chung. Nó giải quyết các vấn đề tương tự như ERC 223 và cho phép người dùng chuyển dữ liệu và mã thông báo vào các hợp đồng thông minh (smart contracts) và thực thi (execute) chúng. Điều này có nghĩa là nó có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề khác ngoài việc các token bị mắc kẹt trong các hợp đồng thông minh.

  Trò chơi Cryptopia cho phép chơi để kiếm tiền mà không cần đầu tư trả trước

ERC 827 dường như đang được chú ý nhiều hơn so với ERC 223 trong thời gian gần đây, vì nó đã được Zeppelin kết hợp trong các hợp đồng mã nguồn mở của mình, trong khi ERC 223 vẫn không có mặt trong các mã thông báo do họ cung cấp.

Hãy xem xét một giỏ hàng hư cấu trên trang web của người bán để hiểu rõ hơn về cách sử dụng mã thông báo ERC 827. Các mặt hàng đang chờ mua được lưu trữ trong giỏ hàng. Tuy nhiên, nó không thể tiến hành thanh toán trừ khi người dùng có đủ số lượng mã thông báo cần thiết. Khi ai đó chuyển mã thông báo cho chủ sở hữu giỏ hàng, một số dữ liệu nhất định sẽ được cung cấp cùng với giỏ hàng, dữ liệu này gọi một chức năng khác có trong hợp đồng để kiểm tra xem chủ sở hữu giỏ hàng có đủ số dư để thanh toán các sản phẩm được lưu trong giỏ hàng hay không.

Bộ siêu ERC20 mới này rất hấp dẫn và có tiềm năng cách mạng hóa nhận thức của chúng ta về tiêu chuẩn mã thông báo, vì nó giải quyết một số vấn đề nghiêm trọng nhất trong khi vẫn duy trì khả năng tương thích với mã thông báo ERC20. ERC827 có nhiều khả năng phổ biến trong các dự án mới.

Người dùng sẽ không chỉ có thể gặt hái những lợi ích của tiêu chuẩn mới mà còn có thể tiếp tục sử dụng tiêu chuẩn mã thông báo ERC20 mà họ đã quen thuộc. Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Tính hữu dụng và hiệu quả của nó cũng là những lợi thế đáng kể cho tiêu chuẩn mới này.

  Coinbase bắt đầu dịch vụ giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ

Theo: coinmarketcap

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất