IVMS 101 (interVASP Messaging Standards) là gì? Tiêu chuẩn nhắn tin interVASP

IVMS 101 (interVASP Messaging Standards) là gì? Tiêu chuẩn nhắn tin interVASP

IVMS 101 (interVASP Messaging Standards) là một tiêu chuẩn nhắn tin chung được chấp nhận rộng rãi để truyền đạt thông tin yêu cầu của người khởi tạo và người thụ hưởng giữa các VASP.

Sự nhất quán và hài hòa là lợi ích của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP – Virtual Asset Service Providers). Có lẽ phần quan trọng nhất và không thể thiếu của việc tuân thủ Quy tắc du lịch (Travel Rule) là phát triển một tiêu chuẩn ngành để truyền dữ liệu có cấu trúc giữa các VASP và/hoặc các thực thể bị ảnh hưởng khác bất kể giải pháp kỹ thuật cơ bản là gì.

Nhóm làm việc chung về Tiêu chuẩn nhắn tin interVASP đã tạo ra IVMS 101, một ngôn ngữ nhắn tin chung phổ biến cho phép VASP của người thụ hưởng hiểu và xử lý thông tin người khởi tạo và người thụ hưởng cần thiết.

  Crypto Travel Rule là gì? Tìm hiểu Quy tắc du lịch của tiền điện tử

Bài viết này giới thiệu IVMS 101 và giải thích tại sao nó là tiêu chuẩn công nghiệp để truyền có cấu trúc ‘Quy tắc du lịch – Travle Rule’ dữ liệu.

Tiêu chuẩn nhắn tin interVASP IVMS 101 là gì?

IVMS 101 (interVASP Messaging Standards) là một tiêu chuẩn nhắn tin chung được chấp nhận rộng rãi để truyền đạt thông tin yêu cầu của người khởi tạo và người thụ hưởng giữa các VASP. Các giao thức nhắn tin ‘Quy tắc du lịch – Travel Rule’ có thể tương tác sử dụng IVMS 101 (interVASP Messaging Standards) làm kiểu truyền dữ liệu của chúng.

Dữ liệu IVSM 101 (interVASP Messaging Standards) được cấu trúc để gửi và nhận theo cách có ý nghĩa, được định dạng tốt và đầy đủ. Tiêu chuẩn hóa giúp giảm bớt gánh nặng kỹ thuật đối với việc áp dụng, vì VASP chỉ phải phát triển các chuyển đổi cho các thực thể như vậy một lần.

IVMS 101 (interVASP Messaging Standards) hoạt động như thế nào?

IVMS101 (interVASP Messaging Standards) xác định các loại trường khác nhau được sử dụng để chỉ định các trường bắt buộc và tùy chọn mà VASP chia sẻ trong bối cảnh chuyển Quy tắc du lịch. Mô hình/cấu trúc này xem xét các yêu cầu của FATF và nhận ra rằng nhiều trường hợp có thể xảy ra có thể bao gồm các mã hóa ký tự khác nhau và tính khả dụng của dữ liệu.

  Các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc đã đến hạn thực hiện Quy tắc du lịch

IVMS 101 (interVASP Messaging Standards) là một liên minh công nghiệp nguồn mở, một mạng khép kín hay một giải pháp thương mại?

IVMS 101 (interVASP Messaging Standards) là một mạng lưới liên minh công nghiệp nguồn mở gồm các chuyên gia kỹ thuật từ Phòng Thương mại Kỹ thuật số (Chamber of Digital Commerce), Tài chính kỹ thuật số toàn cầu (Global Digital Finance), và Hiệp hội trao đổi tài sản kỹ thuật số quốc tế (International Digital Asset Exchange Association). Với tư cách là một tập thể, nhóm làm việc đã đưa ra một tiêu chuẩn kỹ thuật mới nhằm tạo ra một cách tiếp cận thống nhất và thiết lập các tiêu chuẩn nhắn tin Quy tắc du lịch chung hiện nay được gọi là Tiêu chuẩn nhắn tin interVASP IVMS 101.

Ngoài ra, FATF và các cơ quan quản lý quan trọng như FinCEN, MAS, FCA, JFSA đã được thông báo trong suốt quá trình phát triển IVMS 101. Vào ngày 6 tháng 5 năm 2020, Tiêu chuẩn nhắn tin interVASP IVMS 101 (interVASP Messaging Standards) đã được tuyên dương thông qua tại một cuộc họp toàn thể bế mạc của InterVASP.

IVMS 101 (interVASP Messaging Standards) có phải là giải pháp Quy tắc Du lịch hay tiêu chuẩn nhắn tin không?

IVMS 101 là một tiêu chuẩn nhắn tin để định dạng thông tin nhận dạng cá nhân của khách hàng (PII – Personally Identifiable Information) trên Giao thức ‘Quy tắc Du lịch – Travel Rule’.

IVMS 101 (interVASP Messaging Standards) có tương thích với các giao thức khác nhau và các giải pháp Quy tắc Du lịch không?

Các giao thức nhắn tin Quy tắc du lịch có thể tương tác sử dụng IVMS 101 làm kiểu truyền dữ liệu của chúng. IVMS 101 thiết lập một từ vựng phổ quát trực tiếp từ vũ trụ dữ liệu VASP. Điều này làm giảm mức độ mơ hồ và giảm nguy cơ hiểu sai dữ liệu.

  GAIMIN cung cấp công nghệ Blockchain và NFT cho các trò chơi

IVMS 101 (interVASP Messaging Standards) có hoạt động không?

IVMS 101 (interVASP Messaging Standards) đang hoạt động và đang được sản xuất. Các giao thức nhắn tin Quy tắc Du lịch khác nhau sử dụng IVMS 101 làm tiêu chuẩn tin nhắn.

Mức độ hỗ trợ của ngành đối với IVMS 101 là gì?

Mọi giao thức nhắn tin Quy tắc du lịch đều sử dụng Tiêu chuẩn nhắn tin interVASP IVMS 101 (interVASP Messaging Standards) hoặc đã công bố kế hoạch hỗ trợ IVMS 101 trong tương lai.

Theo: notabene

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất