Quỹ tương hỗ là gì (mutual funds)?

Quỹ tương hỗ Mutual Funds là gì

Tìm hiểu về các khoản đầu tư gộp tiền của bạn với của các nhà đầu tư khác.

Quỹ tương hỗ là chiến lược đầu tư cho phép bạn gom tiền của mình cùng với các nhà đầu tư khác để mua một bộ sưu tập cổ phiếu, trái phiếu hoặc các chứng khoán khác mà có thể khó tự tạo lại. Đây thường được gọi là danh mục đầu tư. Giá của quỹ tương hỗ, còn được gọi là giá trị tài sản ròng (NAV – net asset value) của nó được xác định bằng tổng giá trị của chứng khoán trong danh mục đầu tư, chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành của quỹ. Giá này dao động dựa trên giá trị của chứng khoán mà danh mục đầu tư nắm giữ vào cuối mỗi ngày làm việc. Lưu ý rằng các nhà đầu tư quỹ tương hỗ không thực sự sở hữu chứng khoán mà quỹ đầu tư; họ chỉ sở hữu cổ phần trong chính quỹ.

Trong trường hợp các quỹ tương hỗ được quản lý tích cực, các quyết định mua và bán chứng khoán được thực hiện bởi một hoặc nhiều nhà quản lý danh mục đầu tư, với sự hỗ trợ của các nhóm nghiên cứu. Mục tiêu chính của nhà quản lý danh mục đầu tư là tìm kiếm các cơ hội đầu tư giúp quỹ đạt được hiệu quả tốt hơn điểm chuẩn của nó, thường là một số chỉ số được theo dõi rộng rãi, chẳng hạn như SP 500. Một cách để biết nhà quản lý quỹ đang hoạt động tốt như thế nào là nhìn vào lợi nhuận của quỹ liên quan đến điểm chuẩn này. Lưu ý rằng mặc dù bạn có thể tập trung vào hiệu suất ngắn hạn khi đánh giá quỹ, nhưng hầu hết các chuyên gia sẽ nói với bạn rằng tốt nhất nên xem xét hiệu suất dài hạn, chẳng hạn như lợi nhuận 3 và 5 năm.

  Zero Knowledge Proof (ZKP) là gì? Bằng chứng không kiến thức là gì?

Trường hợp quỹ tương hỗ

Đối với các nhà đầu tư nhỏ trung bình, quỹ tương hỗ có thể là một cách đầu tư thông minh và tiết kiệm chi phí. Mặc dù mức tối thiểu mua cá nhân có thể khác nhau tùy theo quỹ và có thể thấp tới 100 đô la – hầu hết các quỹ sẽ cho phép bạn mua cổ phiếu với số tiền ít nhất là 2.500 đô la. Ngoài ra, mức tối thiểu thường được miễn hoặc giảm nếu nhà đầu tư mua quỹ trong tài khoản hưu trí hoặc sử dụng các tính năng môi giới nhất định như đầu tư tự động để đầu tư thường xuyên trong một khoảng thời gian nhất định. Mua cổ phiếu trong quỹ tương hỗ cũng là một cách dễ dàng để giúp đa dạng hóa các khoản đầu tư của bạn, đây thực sự là một cách nói khác để nói rằng bạn sẽ không có tất cả trứng của mình trong một giỏ. Ví dụ, hầu hết các quỹ tương hỗ nắm giữ hơn 100 chứng khoán. Đối với một người có số tiền nhỏ để đầu tư, việc xây dựng và quản lý một danh mục đầu tư chứa nhiều chứng khoán có thể rất phi thực tế, nếu không muốn nói là không thể.

Quản lý chuyên nghiệp

Là một nhà đầu tư quỹ tương hỗ, bạn nhận được lợi ích khi có một nhà quản lý chuyên nghiệp xem xét danh mục đầu tư liên tục. Các nhà quản lý và phân tích danh mục đầu tư chuyên nghiệp có chuyên môn và nguồn lực công nghệ cần thiết để nghiên cứu các công ty và phân tích thông tin thị trường trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Các nhà quản lý quỹ xác định loại chứng khoán nào nên mua và bán thông qua đánh giá chứng khoán riêng lẻ, phân bổ khu vực và phân tích các yếu tố kỹ thuật. Đối với những người không có thời gian và chuyên môn để giám sát các khoản đầu tư của họ, điều này có thể là vô giá.

  Giao dịch tiền điện tử tại Hoa Kỳ? Bạn phải báo cáo các giao dịch này cho IRS

Thanh khoản và tiện lợi

Tất cả các quỹ tương hỗ cho phép bạn mua hoặc bán cổ phiếu quỹ của mình mỗi ngày một lần khi đóng cửa thị trường với NAV của quỹ. Bạn cũng có thể tự động tái đầu tư thu nhập từ cổ tức và phân phối lãi vốn hoặc đầu tư bổ sung bất kỳ lúc nào. Đối với hầu hết các quỹ cổ phiếu, khoản đầu tư ban đầu tối thiểu được yêu cầu về cơ bản có thể ít hơn đáng kể so với những gì bạn sẽ phải đầu tư để xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng gồm các cổ phiếu riêng lẻ.

Cân nhắc về thuế

Các chứng khoán nắm giữ trong danh mục đầu tư thường trả cổ tức hoặc lãi suất. Chứng khoán cũng có thể được bán bởi người quản lý quỹ sau khi tăng giá trị. Những loại sự kiện này có thể giúp tạo ra thu nhập cho quỹ, theo luật, khoản tiền này phải được trả cho các nhà đầu tư dưới hình thức phân phối định kỳ. Phần lớn, các nhà đầu tư sở hữu cổ phần trong quỹ tương hỗ tại thời điểm các đợt phân phối này được thực hiện phải chịu trách nhiệm về thuế đối với số tiền đó. Tuy nhiên, thu nhập từ các quỹ đầu tư vào trái phiếu địa phương có thể được miễn thuế liên bang và trong một số trường hợp, thuế tiểu bang.

  EVM là gì (Ethereum Virtual Machine)? Tìm hiểu Máy chủ ảo Ethereum

Các nhà đầu tư sở hữu quỹ tương hỗ không được nắm giữ trong IRA hoặc một tài khoản được ưu đãi về thuế khác có thể phải chịu ba loại thuế khác nhau:

  • Thu nhập từ cổ tức, thường bị đánh thuế theo thuế suất thu nhập thông thường của bạn
  • Thu nhập vốn từ việc bán chứng khoán, có thể bị đánh thuế theo thuế suất thu nhập thông thường của bạn hoặc tỷ lệ lãi vốn dài hạn có lợi hơn, tùy thuộc vào thời gian quỹ đã nắm giữ chứng khoán
  • Thu nhập từ vốn khi bạn bán hoặc trao đổi cổ phiếu của quỹ với mức lãi; những khoản thu nhập vốn đó cũng có thể bị đánh thuế theo thuế suất thu nhập thông thường của bạn hoặc tỷ lệ lãi vốn dài hạn có lợi hơn, tùy thuộc vào thời gian bạn nắm giữ những cổ phiếu đó.

Lệ phí

Có nhiều loại phí có thể liên quan đến quỹ tương hỗ. Một số quỹ đi kèm với phí giao dịch mua và bán hoặc hoa hồng được gọi là tải (loads). Và có những quỹ tính phí mua lại nếu bạn bán cổ phiếu bạn chỉ sở hữu trong một thời gian ngắn. Các nhà đầu tư cũng phải trả các chi phí liên tục để trang trải chi phí hoạt động của quỹ; chi phí này bao gồm phí tư vấn đầu tư (trả cho người quản lý quỹ và nhân viên nghiên cứu), cũng như chi phí giao dịch liên quan đến việc mua và bán chứng khoán trong quỹ. Khi đánh giá quỹ, hãy nhớ rằng phí đóng vai trò quan trọng và có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của quỹ theo thời gian. Tất cả các quỹ Fidelity có thể được mua hoặc bán mà không mất phí giao dịch khi bạn mua chúng thông qua Fidelity.

Theo: fidelity

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất