Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn trong tiền điện tử là gì?

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn trong tiền điện tử là gì?

Việc cố gắng xác định giá trị tương lai của tiền điện tử có thể khó khăn, đặc biệt nếu nó là một mã thông báo mới. Tuy nhiên, các chỉ số như vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt nhất khi đầu tư vào tiền điện tử.

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn trong tiền điện tử là tổng giá trị của tiền điện tử theo giá mã thông báo ngày hôm nay nếu tổng nguồn cung tiền điện tử đang lưu hành. Để xác định vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn, hãy nhân giá trị hiện tại của mã thông báo với tổng nguồn cung tiền điện tử.

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn trong tiền điện tử là gì?

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn trong tiền điện tử

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn của tiền điện tử chỉ là một phần của câu đố khi xác định rủi ro tổng thể và giá trị liên quan đến việc mua tiền điện tử.

Không nên nhầm lẫn với vốn hóa thị trường hoặc nguồn cung lưu hành, vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn là ước tính về mức vốn hóa thị trường sẽ là bao nhiêu khi tất cả các mã thông báo trong một dự án được lưu hành. Nói cách khác, bạn đang dự đoán vốn hóa thị trường trong tương lai của tiền điện tử.

Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) = Nguồn cung tối đa của mã thông báo x Giá thị trường hiện tại

  Qatar khám phá các ngân hàng kỹ thuật số và tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương

Để tính toán vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn của tiền điện tử, chỉ cần nhân giá trị riêng lẻ của mã thông báo với nguồn cung cấp mã thông báo tối đa.

Ví dụ: nếu có tổng số 100.000 mã thông báo trong một dự án và giá mã thông báo là 5 đô la cho mỗi dự án, hãy nhân 100.000 mã thông báo với 5 đô la để xác định mức vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn là 500.000 đô la.

Hạn chế của vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn

vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn

Việc xác định vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn của tiền điện tử có thể là một yếu tố tốt để giúp bạn quyết định xem tiền điện tử có thể là một khoản đầu tư tốt hay không, tuy nhiên, có một số điều mà vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn không tính đến, bao gồm:

  • Các bước phát triển trong tương lai của dự án
  • Bổ sung hoặc rời khỏi nhóm phát triển
  • Mức độ phù hợp với thị trường trong tương lai của một dự án
  • Tiền điện tử của đối thủ cạnh tranh

Ngoài các yếu tố này không được xem xét, vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn không tính đến ảnh hưởng mà việc tăng nguồn cung cấp mã thông báo có thể sẽ có đối với giá trị mã thông báo riêng lẻ.

Thay vào đó, nếu mã thông báo có nguồn cung lưu hành là 50.000 và giá mã thông báo là 5 đô la, thì giả định rằng giá mã thông báo sẽ duy trì ở mức 5 đô la, ngay cả khi nguồn cung tối đa là 100.000 đang được lưu hành. Tuy nhiên, điều này nói chung không phải như vậy.

  Khủng hoảng Nga-Ukraine: Tiền điện tử sẽ không được bảo vệ khỏi sự biến động toàn cầu

Điều đó đang được nói, vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn không thể là số liệu duy nhất được sử dụng để xác định xem một dự án tiền điện tử có phải là một khoản đầu tư tốt hay không.

Có một số yếu tố khác đóng vai trò trong giá trị tổng thể của tiền điện tử và vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn chỉ là một trong số đó.

Ngoài ra, nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào tiền điện tử, hãy xem xét thử một trong những chiến lược đầu tư an toàn nhất, được gọi là phương pháp tính trung bình theo chi phí đô la.

Theo: one37pm

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất