Fed cấm các quan chức cấp cao đầu tư tiền điện tử

Fed cấm các quan chức cấp cao đầu tư tiền điện tử

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã cấm các quan chức cấp cao của mình đầu tư vào tiền điện tử. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang cho biết: “Các quan chức chịu sự điều chỉnh của các quy tắc mới sẽ có 12 tháng kể từ ngày các quy tắc có hiệu lực để xử lý tất cả các khoản nắm giữ không thể chấp nhận được.

Các quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang bị cấm đầu tư vào tiền điện tử

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) hôm thứ Sáu thông báo rằng họ đã “nhất trí chính thức thông qua các quy tắc mới toàn diện cho hoạt động đầu tư và giao dịch của các quan chức cấp cao.”

FOMC là một ủy ban trong Hệ thống Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động thị trường mở của quốc gia.

Các quy tắc lần đầu tiên được công bố vào tháng 10 năm ngoái nhằm tăng cường “tính công bằng và liêm chính trong công việc của Ủy ban bằng cách bảo vệ chống lại sự xuất hiện của bất kỳ xung đột lợi ích nào”, thông báo nêu chi tiết:

Theo các quy định mới, các quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang bị cấm nắm giữ các khoản đầu tư vào trái phiếu riêng lẻ, chứng khoán đại lý, tiền điện tử, hàng hóa hoặc ngoại tệ.

  LOAK hợp tác với Splinterlands và Waka Flocka Flame để tạo trò chơi điện tử NFT

Ngoài ra, họ cũng bị cấm “mua cổ phiếu riêng lẻ hoặc quỹ ngành”, “giao kết hợp đồng phái sinh” và “bán khống hoặc mua chứng khoán ký quỹ”. Tiền điện tử không được bao gồm trong thông báo tháng 10.

Các quy tắc mới áp dụng cho Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ, thành viên hội đồng quản trị, phó chủ tịch thứ nhất, giám đốc nghiên cứu, cán bộ nhân viên FOMC, người quản lý và phó giám đốc Tài khoản thị trường mở của Hệ thống, giám đốc bộ phận thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ủy ban, bất kỳ cá nhân nào khác được chỉ định bởi chủ tịch, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên của những cá nhân này.

Cục Dự trữ Liên bang hy vọng các quy tắc sẽ áp dụng cho các nhân viên bổ sung sau khi xem xét và phân tích thêm.

Các quy tắc này tuân theo một cuộc tranh cãi vào năm ngoái, trong đó một số quan chức cấp cao của Fed đã giao dịch cổ phiếu và các khoản đầu tư khác ngay trước khi ngân hàng trung ương thông qua các biện pháp sâu rộng để giúp nền kinh tế vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19. Eric Rosengren, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston, và Robert Kaplan, chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas, đã rời bỏ vị trí của mình sau cuộc tranh cãi.

FOMC giải thích:

  BitYard hợp tác với Transak để thúc đẩy tiền điện tử ở Ấn Độ

Các quan chức thuộc phạm vi điều chỉnh của các quy tắc mới sẽ có 12 tháng kể từ ngày các quy tắc có hiệu lực để xử lý tất cả các tài sản không được phép nắm giữ.

FOMC lưu ý: “Trong tương lai, các quan chức mới được bảo vệ sẽ có 6 tháng để xử lý tất cả các khoản nắm giữ không được phép,” FOMC lưu ý, đồng thời cho biết thêm rằng các quy tắc sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5.

Nguồn: Bitcoin

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất