MOU (Memorandum of Understanding) là gì? Tìm hiểu ‘Biên bản ghi nhớ’ trong đàm phán

MOU (Memorandum of Understanding) là gì? Tìm hiểu 'Biên bản ghi nhớ' trong đàm phán

Biên bản Ghi nhớ (MOU) có nghĩa là gì?

Biên bản ghi nhớ MOU (Memorandum of Understanding) là một tài liệu mô tả một thỏa thuận chính thức giữa hai bên. Nó không phải là một thỏa thuận pháp lý, nhưng nó chỉ ra việc thiết lập một mối quan hệ kinh doanh sẽ tiếp tục và có khả năng dẫn đến một thỏa thuận pháp lý như hợp đồng.

Biên bản ghi nhớ (MOU) chỉ ra rằng một hợp đồng pháp lý sẽ được ra mắt. Điều này nhanh chóng hơn so với các hình thức tài liệu khác và được sử dụng bởi cả các tập đoàn (thường là trong các giao dịch kinh doanh có giá trị cổ phần cao như sáp nhập) và các cơ quan hoặc quốc gia quốc tế (chẳng hạn như trong các cuộc đàm phán hiệp ước). Ngoài ra, MOU có thể được phát hành bởi các doanh nghiệp địa phương và thành phố nhỏ hơn (ví dụ: quận hoặc thị trấn).

Biên bản ghi nhớ (MOU) thường là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán và được sử dụng để phác thảo mục đích và phạm vi của thỏa thuận sắp tới và đảm bảo tất cả các bên đều ở trên cùng một trang.

Khi các bên đã đạt được sự hiểu biết mà mỗi bên có thể chấp nhận được, Biên bản ghi nhớ (MOU) có thể được sử dụng để ghi lại tất cả các lập trường quan trọng nhất của mỗi bên. Mặc dù không ràng buộc về mặt pháp lý, MOU là một văn bản chính thức thể hiện sự sẵn sàng của tất cả các bên trong việc xúc tiến thỏa thuận và chuyển hợp đồng về phía trước.

  Hướng dẫn kết nối Fantom Network (FTM) Vào ví Metamask

Nó cũng được sử dụng trước hoặc trong quá trình đàm phán để xác định vị trí ban đầu của một bên như một tài liệu sơ bộ sẽ được sửa đổi khi thỏa thuận cuối cùng được định hình.

Thuật ngữ này còn được gọi là biên bản thỏa thuận (MOA: memorandum of agreement) hoặc như một bức thư ý định (LOI: letter of intent) ở Hoa Kỳ.

Giải thích Biên bản Ghi nhớ (MOU)

Biên bản ghi nhớ (MOU) là một thỏa thuận sơ bộ không ràng buộc, nằm giữa thỏa thuận bắt tay và hợp đồng pháp lý. Biên bản ghi nhớ cũng có thể được thực hiện trước các thủ tục của hợp đồng khi đã đạt được thỏa thuận giữa các bên nhưng vẫn yêu cầu tài liệu bằng văn bản.

Biên bản ghi nhớ (MOU) thường là lựa chọn ưu tiên trong quan hệ quốc tế, đặc biệt khi các giao dịch lớn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, vì chúng có thể được thực hiện nhanh chóng và tương đối bí mật.

Biên bản ghi nhớ (MOU) có thể khác nhau và được điều chỉnh theo nhu cầu của mỗi tổ chức hoặc bên. Trong giai đoạn đầu của một cuộc đàm phán, mỗi bên soạn thảo MOU kịch bản tình huống tốt nhất của riêng mình với tất cả các kết quả lý tưởng của một thỏa thuận giả định. Vị trí bắt đầu cho các cuộc đàm phán bao gồm những gì bên đó sẵn sàng cung cấp cho bên kia hoặc các bên, yêu cầu của họ và những điểm nào có thể tiếp tục đàm phán.

  Binance ra thông báo nhận được ủy quyền giao dịch ở Kazakhstan

Tất cả các chi tiết mà MOU có thể bao gồm phải nêu rõ hoặc mô tả:

  • Đối tác là ai và thông tin liên hệ của họ
  • Họ sẽ làm gì, nền tảng của dự án và lý do tại sao Biên bản ghi nhớ (MOU) được thực hiện
  • Phạm vi của tài liệu và ai sẽ sử dụng những gì MOU cung cấp
  • Các hoạt động cụ thể, nếu đã được xác định
  • Thực hiện các hoạt động
  • Vấn đề tài trợ
  • Vai trò và trách nhiệm của mỗi bên
  • Một dòng thời gian, nếu muốn
  • Thời hạn thỏa thuận
  • Chữ ký và ngày ký của tất cả các bên đồng ý với Biên bản ghi nhớ

MOU có thể là tài liệu hữu ích để thúc đẩy các dự án lớn và có thể được sử dụng trong bất kỳ loại hình tổ chức nào. Quá trình hoàn tất thỏa thuận thông qua các MOU tuần tự có thể được sử dụng để tạo ra một dấu vết trên giấy về các điều khoản đã được đề xuất trong quá trình đàm phán.

Bản chất không ràng buộc của MOU đồng thời là lợi ích lớn nhất và cũng là bất lợi chính của chúng. Vì chúng không thể được thực thi, các bên có thể thoát khỏi thỏa thuận bất kỳ lúc nào. Họ có thể chọn không đáp ứng các yêu cầu nêu trong dự thảo mà không gây hậu quả.

Mặc dù đặc điểm này của MOU cho phép một lối thoát dễ dàng và không đau đớn bất cứ khi nào các bên nhận thấy rằng không thể đạt được sự hiểu biết lẫn nhau về các mục tiêu và mục tiêu, nó cũng là nguyên nhân khiến một số nhà lãnh đạo quốc tế không tin tưởng vào các cuộc đàm phán dựa trên MOU.

  Goldman Sachs vừa thực hiện giao dịch phái sinh đầu tiên được liên kết với Ether

Theo: techopedia

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất