Buy Stop là gì? Tìm hiểu lệnh ‘Dừng Mua’ trong tiền điện tử là gì?

Stop Buy là gì? Tìm hiểu lệnh 'Dừng Mua' trong tiền điện tử là gì?

Lệnh dừng mua (Buy Stop) là gì?

Không giống như lệnh mua giới hạn (limit buy), trong đó bạn cố gắng mua cổ phiếu hay tiền điện tử với giá thấp hơn, lệnh dừng mua (Buy Stop) cho phép bạn mua cổ phiếu, tiền điện tử với giá cao hơn. Vâng, chúng tôi đã nói rằng đúng! Việc dừng mua cho phép bạn ‘mua cao’, điều này có vẻ như là một điều kỳ quặc khi làm theo cách thông thường là mua cổ phiếu, tiền điện tử với giá thấp nhất có thể.

Nhiều nhà đầu tư sẽ không bao giờ sử dụng lệnh dừng mua (Buy Stop), và chúng đang gây tranh cãi. Nếu bạn đang theo chiến lược tính trung bình theo chi phí đô la hoặc là một nhà đầu tư dài hạn không quan tâm đến những thay đổi giá ngắn hạn, bạn có thể an toàn bỏ qua chúng!

Lệnh dừng mua (Buy Stop) làm việc như thế nào?

Khi bạn thực hiện lệnh dừng mua (Buy Stop), lệnh này sẽ chuyển thành lệnh thị trường ngay sau khi giá cổ phiếu, tiền điện tử chạm mức bạn đã nhập. Điều đó có nghĩa là bạn có thể không nhận được mức giá bạn muốn, bạn sẽ chỉ nhận được mức giá tốt nhất hiện có khi lệnh dừng mua (Buy Stop) của bạn được kích hoạt và lệnh của bạn được đặt.

Ví dụ về Lệnh dừng mua (Buy Stop)

Bạn đặt lệnh dừng mua cho Công ty X với giá cổ phiếu là 120 đô la

  Những kẻ mạo danh STEPN đánh cắp cụm từ hạt giống của người dùng

Giá cổ phiếu của họ chạm 120 đô la

Lệnh dừng mua của bạn trở thành lệnh thị trường và được đặt trong thời gian thực.

Lưu ý: Nếu giá nhảy vọt từ 120 đô la lên 125 đô la (hoặc 150 đô la, v.v.), đó là giá bạn sẽ trả để mua cổ phiếu của mình.

Theo: hatchinvest

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất