Stop Sell và Buy Limit là gì? Khác biệt giữa ‘Giới hạn mua’ và ‘Dừng bán’

Stop Sell và Buy Limit là gì? Khác biệt giữa 'Giới hạn mua' và 'Dừng bán'

Tổng quan về Giới hạn mua so (Buy Limit) với Lệnh dừng bán (Stop Sell)

Các nhà giao dịch nâng cao thường sử dụng các mục lệnh giao dịch ngoài lệnh thị trường mua và bán cơ bản. Các lệnh mua và bán theo giá thị trường thường sẽ đảm bảo giao dịch của bạn xảy ra nhưng nó cũng có thể bao gồm trượt giá là số tiền bạn từ bỏ các hướng cung và cầu thị trường khi thực hiện một lệnh thị trường mua hoặc bán cơ bản.

Hệ thống môi giới cũng cung cấp các loại lệnh nâng cao cho phép nhà giao dịch xác định giá mua hoặc bán trên thị trường. Các lệnh nâng cao này có thể loại bỏ sự trượt giá và đảm bảo rằng giao dịch thực hiện ở một mức giá chính xác nếu và khi thị trường đạt đến mức giá đó trong thời gian được chỉ định.

Có nhiều loại lệnh nâng cao có sẵn cho các nhà giao dịch để thiết lập các giao dịch với các thông số cụ thể. Mỗi nền tảng giao dịch môi giới sẽ có cung cấp các tùy chọn lệnh giao dịch riêng, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu các tùy chọn có sẵn trong mỗi hệ thống.

5 trong số các tùy chọn lệnh giao dịch phổ biến nhất trong hệ thống môi giới bao gồm: thị trường, giới hạn, điểm dừng, giới hạn dừng và điểm dừng.

Ở đây chúng ta sẽ thảo luận về một lệnh giới hạn để mua và một lệnh dừng để bán.

BÀI HỌC RÚT RA CHÍNH

  • Hầu hết các nền tảng giao dịch môi giới cung cấp năm loại lệnh: thị trường, giới hạn, dừng, giới hạn dừng và lệnh dừng.
  • Lệnh giới hạn mua (Buy Limit) là lệnh giới hạn để mua ở một mức giá xác định.
  • Lệnh dừng bán (Stop Sell) là lệnh dừng bán với giá thị trường sau khi đã đạt đến thông số giá dừng.
  Trò chơi P2E Cantina Royale công bố lần đầu tiên IDO & NFT

Lệnh giới hạn mua (Buy Limit) là gì?

Cả lệnh giới hạn mua và bán đều cho phép nhà giao dịch xác định giá của riêng họ thay vì lấy giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh. Sử dụng lệnh giới hạn để mua cho phép nhà giao dịch xác định mức giá chính xác mà họ muốn mua cổ phiếu, tiền điện tử. Giá này thường là một điểm vào được tính toán.

Một lệnh giới hạn mua đi kèm với một số cân nhắc quan trọng. Với lệnh giới hạn mua (Buy Limit), nền tảng môi giới sẽ mua cổ phiếu ở mức giá xác định hoặc giá thấp hơn nếu nó phát sinh trên thị trường. Lệnh giới hạn không được đảm bảo sẽ được thực hiện. Nó sẽ không thực hiện nếu thị trường không bao giờ đạt đến mức giá được chỉ định.

Vì các lệnh giới hạn có thể mất nhiều thời gian hơn để thực hiện, nhà giao dịch có thể muốn xem xét chỉ định khung thời gian dài hơn để mở lệnh. Nhiều hệ thống giao dịch mặc định khung thời gian giao dịch là một ngày giao dịch nhưng các nhà giao dịch có thể chọn kéo dài khung thời gian dài hơn tùy thuộc vào các tùy chọn được cung cấp bởi nền tảng môi giới.

Lệnh giới hạn mua có thể được sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào mà nhà giao dịch muốn mua chứng khoán, tiền điện tử ở một mức giá xác định. Sử dụng ký quỹ, một nhà giao dịch vẫn sẽ chỉ cần đặt một lệnh giới hạn mua đối với mức giá mà họ muốn mua.

  Những kẻ tấn công cướp được 5 triệu đô la từ khai thác Osmosis trong LP

Lệnh dừng bán (Stop Sell) là gì?

Lệnh dừng bán (Stop Sell) là lệnh dừng được sử dụng khi bán. Nó khác nhiều so với lệnh giới hạn vì nó bao gồm giá dừng sau đó kích hoạt lệnh thị trường cho phép.

Lệnh dừng bán có giá dừng xác định. Trong trường hợp lệnh dừng bán, nhà giao dịch sẽ chỉ định giá dừng để bán. Nếu giá thị trường của cổ phiếu chuyển sang mức giá dừng thì lệnh thị trường bán sẽ được kích hoạt. Khác với lệnh giới hạn, lệnh dừng có thể bao gồm một số trượt giá vì thường sẽ có sự chênh lệch biên giữa giá dừng và giá thị trường thực hiện sau.

Hầu hết các nền tảng giao dịch chỉ cho phép thực hiện lệnh dừng nếu giá dừng thấp hơn giá thị trường hiện tại cho một lần bán và cao hơn giá thị trường hiện tại cho một lần mua. Do đó, lệnh dừng thường được sử dụng trong các chiến lược giao dịch ký quỹ và bảo hiểm rủi ro nâng cao hơn.

Khi sử dụng ký quỹ, có thể đặt lệnh dừng bán để bắt đầu bán khống. Khi cổ phiếu thuộc sở hữu của nhà kinh doanh, lệnh dừng bán thường được sử dụng để hạn chế thua lỗ hoặc quản lý lợi nhuận đã tích lũy.

Ví dụ: Một nhà giao dịch đã mua một cổ phiếu với giá 35 đô la một cổ phiếu nhưng muốn rủi ro không quá 5 đô la cho mỗi cổ phiếu bị lỗ trong giao dịch. Họ đặt lệnh dừng bán ngay dưới mức 30 đô la một cổ phiếu, có lẽ ở mức 29,50 đô la. Nếu giá thị trường giảm xuống mức 29,50 đô la, thì lệnh dừng bán sẽ được kích hoạt và cổ phiếu của nhà giao dịch sẽ được bán ở mức giá thị trường có sẵn tiếp theo.

  Pi Network lỡ hẹn với người dùng

Sự khác biệt chính

Sự khác biệt chính trong lệnh giới hạn mua và lệnh dừng bán dựa trên loại lệnh. Việc hiểu các lệnh này đòi hỏi phải hiểu sự khác biệt giữa lệnh giới hạn so với lệnh dừng. Lệnh giới hạn đặt một mức giá cụ thể cho một lệnh và thực hiện giao dịch ở mức giá đó. Lệnh giới hạn mua sẽ thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc thấp hơn. Lệnh giới hạn bán sẽ thực hiện ở mức giá giới hạn hoặc cao hơn. Nhìn chung, lệnh giới hạn cho phép bạn chỉ định giá.

Lệnh dừng bao gồm một tham số cụ thể để kích hoạt giao dịch. Khi giá của một cổ phiếu đạt đến mức giá dừng, nó sẽ được thực hiện ở mức giá thị trường có sẵn tiếp theo. Lệnh dừng thường được chỉ định cho mục đích giao dịch ký quỹ hoặc phòng ngừa rủi ro vì nó thường có những hạn chế trong việc nhập giá. Do đó, lệnh dừng mua thường phải bao gồm mức giá cao hơn giá hiện tại của thị trường và điểm dừng bán phải bao gồm mức giá thấp hơn giá hiện tại của thị trường.

Lệnh dừng mua sẽ được thực hiện ở mức giá thị trường khả dụng tiếp theo sau khi đạt đến tham số giá dừng mua. Một lệnh dừng bán sẽ được thực hiện ở mức giá thị trường có sẵn tiếp theo sau khi đạt đến thông số dừng bán. Các lệnh dừng mua thường được sử dụng để đóng một vị thế bán khống trong khi các lệnh dừng bán thường được sử dụng để cắt lỗ (stop loss).

Theo: investopedia

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất