Bảo tàng thành phố New York ra mắt NFT

Bảo tàng thành phố New York ra mắt NFT

Theo thời gian, NFT nhanh chóng trở thành một phần cốt lõi của văn hóa đại chúng. Điều này đã khiến chúng được các phòng trưng bày nghệ thuật và viện bảo tàng đặc biệt đón nhận cho cả mục đích thương mại và nghệ thuật.

Cơ quan mới nhất áp dụng NFT theo cách này là Bảo tàng Thành phố New York. Theo các báo cáo, bảo tàng đã nộp một số bằng sáng chế cho Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ ám chỉ các dự án liên quan đến web3 sắp tới.

NFT đến Bảo tàng

Theo hồ sơ chính thức, bảo tàng đang xem xét ‘hàng hóa ảo có thể tải xuống’. Một số hàng hóa được đề cập bao gồm có thể thu thập tiền điện tử, mã thông báo không thể thay thế và phần mềm máy tính về bản chất của cả hai.

Mặc dù bản thân bảo tàng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào, nhưng hồ sơ này cho thấy hướng đi của nó. Điều này cũng đặc biệt đúng lúc khi NFT đã trở nên phổ biến như thế nào trong các viện bảo tàng.

Trên thực tế, các bảo tàng chỉ dành riêng cho NFT đã mở ở cả Seattle và Thành phố New York, nơi có bảo tàng. Do cả hai thành phố đều là trung tâm thương mại, việc bố trí các tổ chức lấy NFT làm trung tâm ở đó có ý nghĩa.

  NFT đã thay đổi cách các nghệ sĩ âm nhạc kiếm tiền

Giờ đây, Bảo tàng Thành phố New York, nơi đã trở thành yếu tố quan trọng của New York trong gần 100 năm, sẽ cung cấp NFT. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ sớm nhận được một số thông báo về những gì NFT sẽ yêu cầu và cách chúng có thể được nhận.

Theo: nftplazas

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất