Top 20 trò chơi NFT được phát triển trên chuỗi khối Solana

Top 20 trò chơi NFT được phát triển trên chuỗi khối Solana

Với sự ra mắt của Axie Infinity, một số game thủ đang tìm kiếm trò chơi NFT tiếp theo, có khả năng là trên các blockchain khác với phí xăng hợp lý hơn như Solana. Cùng với đó, hãy xem các trò chơi SOL NFT hàng đầu dựa trên mức độ tương tác xã hội của họ.

Tương tác xã hội cho các trò chơi NFT trên chuỗi khối Solana

Theo một bài báo của Genylabs.io, tương tác trên mạng xã hội là một cách để đo lường mức độ nhận biết thương hiệu đối với một “sản phẩm” cụ thể. Điều này có thể được dịch trong thế giới trò chơi NFT về cơ bản là mức độ mọi người nói về dự án.

Theo một tài khoản Twitter có tên The Astronaut, đã có hơn 20 trò chơi NFT khác nhau trên chuỗi khối Solana xếp hạng cao đến vị trí thứ 44 khi nói đến mức độ tương tác xã hội so với các dự án khác trên chuỗi khối.

Dưới đây là các trò chơi NFT hàng đầu trên chuỗi khối SOL dựa trên sự tương tác xã hội:

 • Dinosols Battle Arena: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 4
 • My Crypto City: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 43
 • CryptoShips Co: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 43
 • MonkeyBall: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 47
 • DECIMATED: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 48
 • SolaJump: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 58
 • Solsworn: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 67
 • Alpha League Racing: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 68
 • Solice: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 79
 • Clash of Cars: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 81
 • Open Era: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 94
 • Space Falcon: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 115
 • DeFi Land: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 124
 • VOID: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 147
 • Cryowar: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 149
 • Eizper Chain: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 150
 • Metatun Game: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 159
 • Aurory: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 160
 • Starbots: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 168
 • CINDER: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 171
 • Nest arcade: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 171
 • CarchKing: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 176
 • Rude Golems: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 186
 • Zoolana: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 187
 • DogemonGo: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 194
 • Project SEED: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 203
 • Guild Saga: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 226
 • Knife Fork Spoon: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 231
 • CountryRocker: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 244
 • Nyan Heroes: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 251
 • SolChicks: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 256
 • ChainMyth: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 279
 • Genopets: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 283
 • Botborgs: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 303
 • House of Sparta: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 312
 • Psyker: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 372
 • Plutonians: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 373
 • Metawana: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 391
 • Mini Royale: Nations: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 397
 • Paperdogs: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 412
 • CyBall: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 415
 • Tiny Colony: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 440
 • Nekoverse: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 449
 • Etermon: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 501
 • Synergy Land: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 518
 • MetaOps: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 734
 • Wizardia: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 765
 • Star Atlas: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác trên mạng xã hội: số 923
 • Yaku Corp: Xếp hạng dựa trên mức độ tương tác xã hội: số 1046
  Dự án NFT Juju Devils sẽ tung ra bản đầy đủ hoặc giữ việc kiếm Metaverse vào 2023

Theo: techtimes

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất