Umee phát triển Oracle Native đầu tiên cho Mạng Blockchain Cosmos

Umee phát triển Oracle Native đầu tiên cho Mạng Blockchain Cosmos

Orion, là Oracle Native phi tập trung đầu tiên có nguồn gốc từ hệ sinh thái blockchain Cosmos, được phát triển bởi Umee, một doanh nghiệp cho vay và cho vay xuyên chuỗi được xây dựng trên Cosmos SDK.

Việc xác định giá chính xác của tài sản Cosmos IBC (Inter-Blockchain Communication: Giao tiếp giữa các chuỗi khối) sẽ có thể thực hiện được nhờ giá tiên tri, điều này rất cần thiết cho hoạt động đáng tin cậy và an toàn của các ứng dụng mạng. Orion sẽ đảm bảo rằng các ứng dụng DeFi liên chuỗi có quyền truy cập thông tin giá theo thời gian thực từ cả nguồn trong chuỗi và ngoài chuỗi thông qua chuỗi khối Umee.

Orion là một dịch vụ Oracle phi tập trung

Cho đến gần đây, chỉ có một lượng dữ liệu giá khiêm tốn, thường được chứa trong các nguồn cấp dữ liệu nhỏ hơn về một vài giao thức, có sẵn cho các nhà xây dựng Cosmos. Do đó, giá tài sản theo thời gian thực có thể trở nên không chắc chắn và rủi ro nếu nguồn cấp dữ liệu giá cố định bị quá tải hoặc bị xâm phạm.

“Chúng tôi rất vui mừng được thúc đẩy nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng cho nguồn cấp dữ liệu giá phi tập trung mà mọi người trong hệ sinh thái Cosmos đều có thể sử dụng. Orion giải quyết một vấn đề quan trọng, làm cho hệ sinh thái Cosmos an toàn hơn cho người dùng và hấp dẫn hơn cho các nhà xây dựng và nhà phát triển”.

Orion sẽ khắc phục những sai sót và điểm yếu này như một dịch vụ tiên tri phi tập trung bằng cách sử dụng một bộ sưu tập các trình xác thực không được phép thu thập và tổng hợp dữ liệu giá cả. Giao thức sẽ tính toán giá trung bình có trọng số theo khối lượng bằng cách sử dụng lược đồ tiết lộ cam kết để phạt người xác thực vì cung cấp dữ liệu không chính xác trong khi đồng bộ hóa thông tin giá giữa các chuỗi.

  10 Bộ sưu tập NFT thể thao tốt nhất năm 2022

Theo: cryptoknowmics – Ảnh:  AXEL RANGEL

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất