NFT đầu tiên sau Hợp nhất Ethereum được đúc với giá 36 ETH

NFT đầu tiên sau Hợp nhất Ethereum được đúc với giá 36 ETH

Thật là một thời gian để được sống! Quá trình chuyển đổi Ethereum Merge đã thành công và ai đó đã quyết định đúc NFT đầu tiên trên Ethereum 2.0!

Ethereum, blockchain hàng đầu, đã trải qua bản cập nhật quan trọng nhất trong lịch sử của Web3, chuyển từ Proof of Work (PoW) sang Proof of Stake (PoS). Từ bây giờ, Ethereum sẽ tiết kiệm năng lượng hơn và xanh hơn!

NFT đầu tiên được đúc sau Ethereum Merge
NFT đầu tiên được đúc sau Ethereum Merge

Nói về NFT đầu tiên được đúc trên Ethereum 2.0, ai đó đã nói rằng, hãy làm nên lịch sử. Nhưng với chi phí nào? NFT được gọi là “The Transition – Sự chuyển đổi” và người dùng tạo ra nó đã trả một con số khổng lồ 36 ETH trị giá 60 nghìn đô la theo tỷ giá hiện tại!

Theo: egamers

  Ariana Waller 26 tuổi gây quỹ hạt giống 3,3 triệu đô la cho Mueshi, một thị trường mỹ thuật NFT

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất