Soft Fork là gì? Tìm hiểu nhánh mềm Soft-fork

Soft Fork là gì? Tìm hiểu nhánh mềm Soft-fork

Soft Fork là gì?

Trong công nghệ blockchain, một soft fork (nhánh mềm) là một sự thay đổi đối với giao thức phần mềm (software), nơi chỉ các khối giao dịch hợp lệ trước đó mới bị làm cho không hợp lệ. Vì các nút cũ sẽ nhận ra các khối mới là hợp lệ, nên một soft fork có thể tương thích ngược.

Loại fork này chỉ yêu cầu phần lớn các thợ đào nâng cấp để thực thi các quy tắc mới, trái ngược với hard fork yêu cầu tất cả các nút nâng cấp và đồng ý về phiên bản mới.

Hiểu cách sử dụng Soft Fork

Các loại giao dịch mới thường có thể được thêm vào dưới dạng soft fork, chỉ yêu cầu những người tham gia (ví dụ: người gửi và người nhận) và thợ đào hiểu loại giao dịch mới. Điều này được thực hiện bằng cách để giao dịch mới xuất hiện cho các khách hàng cũ dưới dạng giao dịch “pay-to-anybody: trả cho bất kỳ ai” (ở dạng đặc biệt) và yêu cầu các thợ đào đồng ý từ chối các khối bao gồm các giao dịch này trừ khi giao dịch được xác thực theo các quy tắc mới. Đây là cách hash pay-to-script (P2SH) được thêm vào bitcoin.

Đôi khi, một soft fork cũng có thể xảy ra do sự phân kỳ tạm thời trong chuỗi khối khi các thợ đào sử dụng các nút không được nâng cấp vi phạm quy tắc đồng thuận mới mà các nút của họ không biết.

  Giá Luna giảm xuống dưới 5 đô la khi UST trượt xa hơn USD

Soft fork không yêu cầu bất kỳ nút nào phải nâng cấp để duy trì sự đồng thuận (consensus), vì tất cả các khối có quy tắc soft fork mới cũng tuân theo các quy tắc cũ, do đó các khách hàng cũ chấp nhận chúng.

Soft fork không thể bị đảo ngược mà không có hard fork vì theo định nghĩa, soft fork chỉ cho phép tập hợp các khối hợp lệ là một tập hợp con thích hợp của những gì là pre-fork hợp lệ.

Nếu người dùng nâng cấp lên ứng dụng khách sau soft fork và vì lý do nào đó mà phần lớn thợ đào chuyển trở lại ứng dụng khách trước soft fork, thì người dùng ứng dụng khách sau soft fork sẽ phá vỡ sự đồng thuận ngay khi có một khối không tuân theo quy tắc mới của khách hàng của họ.

Để một soft fork hoạt động, phần lớn sức mạnh khai thác cần phải chạy một ứng dụng khách nhận ra fork. Càng nhiều thợ đào chấp nhận các quy tắc mới, thì mạng càng an toàn sau fork. Nếu có 3/4 số thợ đào nhận ra đợt fork, 1/4 khối được tạo ra không được đảm bảo tuân theo các quy tắc mới. 1/4 khối này sẽ hợp lệ với các nút cũ không biết các quy tắc mới, nhưng chúng sẽ bị các nút mới bỏ qua.

Soft fork đã được sử dụng trên chuỗi khối bitcoin và ethereum và trong số những blockchain khác, để triển khai các chức năng mới và nâng cấp có khả năng tương thích ngược (backward compatible).

  Goldman Sachs ra mắt dịch vụ tiền điện tử cho các khách hàng giàu có vào quý 2 năm 2022

Theo: investopedia

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất