Thuật toán PoSA là gì? Tìm hiểu Proof of Stake Authority

Thuật toán PoSA là gì? Tìm hiểu Proof of Stake Authority

Thuật toán đồng thuận Proof-of-Staked-Authority (PoSA) là sự kết hợp giữa cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần PoS (Proof-of-Staked) và bằng chứng ủy quyền PoA (Proof-of-Authority). Chuỗi thông minh Binance BSC (Binance Smart Chain) là một chuỗi khối sử dụng thuật toán đồng thuận Proof-of-Staked-Authority này. Mô hình đồng thuận PoSA hỗ trợ thời gian khối ngắn hơn và chi phí thấp hơn, ví dụ: mô hình đồng thuận PoW mà Ethereum (ETH) sử dụng (với sự xuất hiện của Ethereum 2.0, mô hình này sẽ trở thành PoS).

Người xác nhận BSC là những người tham gia “đặt cọc – stake” một số lượng BNB nhất định. Khi họ đề xuất một khối hợp lệ, họ sẽ nhận được phí giao dịch như một phần thưởng cho các giao dịch có trong khối đó. Điều này có nghĩa là không có BNB mới nào được tạo ra làm phần thưởng cho người xác thực, mà phần thưởng đến từ các mã BNB hiện có.

Số lượng trình xác thực đang hoạt động được giới hạn ở 21 và chỉ những trình xác thực đang hoạt động mới đủ điều kiện để xác thực các giao dịch. Các trình xác thực đang hoạt động được xác định bằng cách xếp hạng tất cả các trình xác thực theo số lượng mã thông báo BNB mà họ có. 21 trình xác thực hàng đầu có số lượng BNB cao nhất sẽ hoạt động và thay phiên nhau xác nhận các khối. Điều này được xác định mỗi ngày một lần và tập hợp tất cả các trình xác thực được lưu trữ riêng trên Binance Chain. Lưu ý rằng Ethereum có hơn 70.000 trình xác thực, đây là một sự khác biệt lớn với 21 trình xác nhận của Chuỗi thông minh Binance.

  9 ý tưởng để phát triển NFT cho bạn

Mặc dù mô hình đồng thuận PoSA cho phép thời gian khối ngắn và chi phí thấp hơn, nhưng nó phải trả giá bằng phân cấp và bảo mật mạng. Do mô hình đồng thuận PoSA này, người dùng không thể bắt đầu xác thực các giao dịch của chính Chuỗi thông minh Binance theo cách giống như cách họ có thể làm với Bitcoin hoặc Ethereum.

Theo: rugdocwiki

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất