Liquidity là gì? Tìm hiểu các loại Tính thanh khoản

Tính thanh khoản là gì: Định nghĩa và các loại thanh khoản

Tính thanh khoản (Liquidity) tài chính đề cập đến khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt, tính lưu động của thị trường hoặc sự an toàn của tình hình tài chính của một công ty.

Thanh khoản Liquidity là gì?

  • Tính thanh khoản (Liquidity) trong tài chính đề cập đến mức độ dễ dàng mà bạn có thể bán một tài sản, lãi suất hoặc chứng khoán mà không ảnh hưởng đến giá của nó.
  • Tính thanh khoản (Liquidity) cao có nghĩa là một tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt với giá trị kỳ vọng hoặc giá thị trường.
  • Tính thanh khoản (Liquidity) thấp có nghĩa là thị trường có ít cơ hội để mua và bán, và tài sản trở nên khó giao dịch.
  • Tính thanh khoản (Liquidity) của một tài sản cũng có thể được hiểu là nó có thể được chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng như thế nào vì tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất.

Bạn có thể tính toán vị thế thanh khoản của một công ty hoặc cá nhân thông qua phân tích tỷ lệ, so sánh tài sản của một thực thể với nợ phải trả của họ. Một thực thể có khả năng thanh toán nếu tổng tài sản của họ cao hơn nợ phải trả, nghĩa là họ có thể trả được nợ và vẫn còn vốn lưu động.

  Cambridge hợp tác với IMF và BIS để khởi động dự án nghiên cứu tiền điện tử

3 loại thanh khoản (Liquidity)

Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về ba loại thanh khoản.

Tính thanh khoản của tài sản

Tính thanh khoản (Liquidity) của tài sản đề cập đến việc tài sản đó có thể được chuyển đổi thành tiền mặt dễ dàng như thế nào khi nó được mua hoặc bán. Tiền mặt là tài sản có tính thanh khoản cao nhất vì nó có thể được giao dịch dễ dàng và nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến giá trị thị trường của nó.

Cổ phiếu và trái phiếu cũng được coi là tài sản có tính thanh khoản cao, mặc dù tính thanh khoản của chúng có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ phổ biến và độ tin cậy của cổ phiếu.

Ví dụ về tài sản kém thanh khoản bao gồm bất động sảnnghệ thuật cao, vì mặc dù chúng được đánh giá cao nhưng có thể khó bán hơn và giá của chúng biến động theo thị trường.

Tính thanh khoản của thị trường

Tính thanh khoản (Liquidity) của thị trường đề cập đến các điều kiện của thị trường trong đó một tài sản có thể được mua hoặc bán. Nếu các điều kiện thị trường hỗ trợ số lượng người mua và người bán cao, thị trường có tính thanh khoản cao vì việc mua hoặc bán tài sản của bạn ở mức giá bạn muốn sẽ dễ dàng hơn.

Thị trường thanh khoản là thị trường tài chính trong đó có ít người mua hoặc người bán hơn — ví dụ thị trường đồ sưu tầm quý hiếm — khiến việc bán tài sản ở mức giá mong muốn của bạn khó hơn. Trong thời kỳ khủng hoảng tài chính, thị trường chứng khoán trở nên kém thanh khoản hơn.

  Sau vụ nổ stablecoin của Terra, các nhà đầu tư thất bại đặt câu hỏi 'Do Kwon ở đâu?'

Tính thanh khoản trong kế toán

Tính thanh khoản (Liquidity) trong kế toán đề cập đến khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính của công ty như chứng khoán thị trường, tiền mặt, hàng tồn kho và các khoản phải thu.

Các nhà đầu tư nhìn vào cổ phiếu của một công ty thường xem xét tính thanh khoản kế toán của công ty, bởi vì điều này có thể truyền đạt trạng thái sức khỏe tài chính của một công ty.

Cách tính Thanh khoản (Liquidity)

Phân tích tỷ lệ là một loạt các phương trình tính toán khả năng thanh toán của một công ty hoặc cá nhân bằng cách so sánh tài sản của họ với nợ phải trả của họ. Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về ba loại tỷ lệ thanh khoản.

Hệ số thanh toán hiện hành

Tính toán hệ số thanh toán hiện hành của một công ty hoặc cá nhân là cách đơn giản và phổ biến nhất để đo lường khả năng thanh toán. Hệ số thanh toán hiện hành xem xét tổng tài sản lưu động của một công ty — tài sản tiền mặt và mặt khác — so với tổng nợ ngắn hạn của họ như nghĩa vụ nợ.

Phương trình cho hệ số thanh toán hiện hành là: Hệ số thanh toán hiện hành = Tài sản lưu động / Nợ ngắn hạn.

Hệ số thanh toán nhanh

Hệ số thanh toán nhanh có tính đến tài sản thanh khoản cao hơn hệ số thanh toán hiện hành. Hệ số thanh toán nhanh xem xét tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư ngắn hạn và các khoản phải trả của một công ty so với nợ ngắn hạn của công ty.

  Cách mà tiền điện tử Crypto được tạo ra

Dưới đây là cách tính hệ số thanh toán nhanh của một bên: Hệ số thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền, Khoản phải trả, Đầu tư ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn.

Tỷ số thử nghiệm axit là một biến thể của hệ số thanh toán nhanh, trừ hàng tồn kho và chi phí trả trước khỏi tài sản lưu động.

Dưới đây là cách tính toán tỷ lệ kiểm tra axit: Tỷ lệ kiểm tra axit = (Tài sản lưu động – Hàng tồn kho – Chi phí trả trước) / Nợ ngắn hạn.

Tỷ lệ tiền mặt

Tỷ lệ tiền mặt là phương tiện đo lường tính thanh khoản chặt chẽ nhất của một công ty vì nó chỉ chiếm các tài sản có tính thanh khoản cao nhất là tiền mặt và cổ phiếu có tính thanh khoản.

Đây là cách tính tỷ lệ tiền mặt: Tỷ lệ tiền mặt = (Tiền và các khoản tương đương tiền, Đầu tư ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn.

Theo: masterclass

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất