Futures Contract là gì? Tìm hiểu Hợp đồng tương lai trong tiền điện tử

Futures Contract là gì? Tìm hiểu Hợp đồng tương lai trong tiền điện tử

Hợp đồng tương lai (Futures Contract) là các thỏa thuận ràng buộc các nhà giao dịch mua hoặc bán tài sản trong tương lai với một mức giá và ngày cụ thể. Các công cụ tài chính này thường được sử dụng bởi cả các nhà bảo hiểm rủi ro và các nhà đầu cơ như một cách để dự đoán các biến động giá trong tương lai, để phòng ngừa rủi ro hoặc để kiếm lợi nhuận.

Hợp đồng tương lai (Futures Contract) chỉ định số lượng đơn vị tài sản sẽ được mua hoặc bán, cũng như giá cả và thời điểm tài sản đó sẽ “đổi chủ”. Việc thanh toán hợp đồng xảy ra khi nó đến ngày hết hạn, tại thời điểm đó bất kỳ ai nắm giữ hợp đồng tương lai có nghĩa vụ mua hoặc bán tài sản cơ bản với mức giá đã thỏa thuận.

Mặc dù hợp đồng tương lai (Futures Contract) có thể được giữ cho đến khi hết hạn, nhiều nhà đầu cơ và thương nhân thích mua và bán hợp đồng trên thị trường mở trước khi hết hạn. Sau khi thực hiện một vị thế hợp đồng tương lai, có ba hành động chính mà các nhà giao dịch hợp đồng tương lai có thể sử dụng để thoát khỏi vị thế của họ.

  • Cách đầu tiên và phổ biến nhất là bù trừ (offsetting), đề cập đến hành động đóng một vị trí bằng cách tạo ra một vị trí khác có giá trị và kích thước tương đương.
  • Giải pháp thay thế phổ biến thứ hai được gọi là cuộn qua (rollover). Các nhà giao dịch tương lai có thể quyết định chuyển nhượng (mở rộng) vị thế của họ trước khi hợp đồng kết thúc. Để làm như vậy, trước tiên họ bù đắp vị thế của mình và sau đó mở một lô hợp đồng tương lai (Futures Contract) mới có cùng quy mô, nhưng có ngày hết hạn khác (xa hơn trong tương lai).
  • Phương án thứ ba là chỉ đợi ngày hết hạn và giải quyết hợp đồng. Khi thanh toán, tất cả các bên liên quan có nghĩa vụ pháp lý trao đổi tài sản (hoặc tiền mặt) của họ theo vị thế hợp đồng tương lai (Futures Contract) của họ.
  Stablecoin A$DC của ANZ được sử dụng để mua các khoản tín chỉ carbon được mã hóa

Trong khi hợp đồng tương lai (Futures Contract) là một loại phái sinh (derivative), chúng khác với các phái sinh quen thuộc khác như quyền chọn và kỳ hạn. Quyền chọn cung cấp cho nhà giao dịch quyền lựa chọn mua một tài sản tại một thời điểm cụ thể, nhưng không yêu cầu họ phải thực sự làm như vậy, trong khi việc thực hiện là một yêu cầu trong hợp đồng tương lai.

Hợp đồng kỳ hạn (Forward contracts) rất giống với hợp đồng tương lai nhưng thường là các thỏa thuận không chính thức hoặc riêng tư được thực hiện giữa hai bên, chứ không phải là hợp đồng được giao dịch thông qua một sàn giao dịch chính thức. Ngoài ra, hợp đồng kỳ hạn có xu hướng cung cấp cho các nhà giao dịch sự linh hoạt hơn khi nói đến việc tùy chỉnh các điều khoản, trong khi hợp đồng tương lai (Futures Contract) được tiêu chuẩn hóa và hạn chế hơn.

Một số loại tài sản khác nhau có thể được giao dịch bằng cách sử dụng hợp đồng tương lai (Futures Contract), chẳng hạn như tiền tệ fiat, cổ phiếu, chỉ số, công cụ nợ do chính phủ phát hành và tiền điện tử. Dầu, kim loại quý, hàng hóa nông nghiệp và các hàng hóa khác cũng được giao dịch thông qua việc sử dụng các hợp đồng tương lai (Futures Contract).

Ngoài các tài sản cơ bản khác nhau mà hợp đồng tương lai (Futures Contract) có thể dựa vào, còn có hai cách khác nhau để hợp đồng được thanh toán. Trong các cuộc thanh toán vật chất, tài sản cơ bản được giao thực tế cho bên đã đồng ý mua nó. Ngược lại, các khoản thanh toán tiền mặt không liên quan đến việc chuyển giao trực tiếp tài sản.

  Điều gì giải thích cho sự sụp đổ của tiền điện tử?

Một ví dụ về hợp đồng tương lai (Futures Contract) được thanh toán bằng tiền mặt là thị trường Hợp đồng tương lai Bitcoin CME, thị trường này không thực sự giao dịch Bitcoin mà chỉ giao dịch các hợp đồng dựa trên tiền mặt theo hiệu suất thị trường của tiền điện tử cơ bản.

Cũng như với hầu hết các công cụ đầu tư và giao dịch, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai thường sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật cùng với phân tích cơ bản để có thêm hiểu biết về hành động giá của thị trường hợp đồng tương lai (Futures Contract).

Theo: Binance Academy – Ảnh: Medium

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất