Blockchain Oracle là gì? Tìm hiểu tầm quan trọng của Oracle trong Blockchain

Blockchain Oracle là gì? Tìm hiểu tầm quan trọng của Oracle trong Blockchain

Blockchain Oracle là gì?

Blockchain Oracle, còn được gọi là phần mềm trung gian blockchain, là các dịch vụ kết nối các blockchain với các khách hàng và dịch vụ bên thứ ba (ngoài chuỗi – off-chain).

Oracle đóng vai trò trung gian giữa các blockchain và các nguồn dữ liệu bên ngoài bằng cách cung cấp các con đường để trao đổi giữa các blockchains và các dịch vụ của bên thứ ba và ngược lại.

Trên các blockchain hợp đồng thông minh (Smart Contract), các hợp đồng thông minh kết hợp (Hybrid smart contract là hợp đồng thông minh sử dụng Oracle) sử dụng các mạng Oracle phi tập trung (DON: Decentralized Oracle networks) để kiểm tra, xác minh và xác thực tài nguyên từ các dịch vụ bên ngoài để sử dụng trên các blockchain.

Blockchains, theo thiết kế, không có dữ liệu, vì chúng chỉ là cấu trúc dữ liệu và thường cần dữ liệu từ các nguồn bên ngoài để hoạt động – dữ liệu từ nguồn bên ngoài phải chính xác và đáng tin cậy.

Mạng Oracle phi tập trung (DON) – sử dụng các mô hình quyết định Oracle khác nhau – tính toán, thao tác và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn để đảm bảo mức độ chính xác của dữ liệu cao và không có điểm lỗi nào.

Oracle cũng có thể được sử dụng như các giải pháp tương tác, vì các oracle như Chainlink và Band Protocol phân phối nhiều blockchains.

Cách thức hoạt động của các Blockchain Oracle

Oracle sử dụng nhiều công cụ khác nhau để đối chiếu dữ liệu. Các công cụ có thể là API, SDK, cảm biến IoT (sensors) hoặc các nguồn khác; dữ liệu này được gửi dưới dạng tin nhắn đã ký (signed message) trên blockchain.

Hợp đồng thông minh truy cập dữ liệu thông qua Oracle, nơi lưu trữ dữ liệu trong bộ lưu trữ hợp đồng thông minh để có khả năng truy cập.

Các kiểu Blockchain Oracle

Có rất nhiều loại Oracle được sử dụng ngày nay. Dưới đây là một cái nhìn về từng cái:

Phần mềm Oracle (Software Oracle)

Software Oracle là oracle được kết nối với Internet. Các chuyên gia phần mềm này sử dụng cơ sở dữ liệu, trình duyệt web, API và hơn thế nữa để tìm nạp dữ liệu.

  Tại sao blockchain là tương lai của Internet

Chúng là hình thức oracle được sử dụng rộng rãi nhất vì tính linh hoạt của chúng. Ví dụ về một nhà oracle phần mềm sẽ là một nhà oracle cung cấp dữ liệu cho chuỗi khối Ethereum với dữ liệu từ YouTube bằng cách sử dụng API của YouTube.

Phần cứng Oracle (Hardware Oracle)

Phần cứng Oracle kết nối với phần cứng và thiết bị ngoại vi máy tính để lấy dữ liệu sử dụng. Chúng đáng tin cậy khi được so sánh với các phần mềm bởi vì chúng khó bị thỏa hiệp hơn. Oracle phần cứng sử dụng cảm biến IoT và thẻ RFID để tìm nạp dữ liệu từ các nguồn.

Oracle phần cứng rất hữu ích cho chuỗi cung ứng, thời tiết và các tình huống vật lý khác trong thế giới thực. Một ví dụ về Oracle phần cứng sẽ là định vị địa lý của việc phân phối gói hàng.

Oracle inbound

Các oracle inbound thực hiện nhiệm vụ cung cấp dữ liệu từ các nguồn bên ngoài vào blockchain.

Những lời kêu gọi đầu vào này sẽ sử dụng những lời khuyên bảo về phần cứng, về phần mềm hoặc cả hai để tìm nạp dữ liệu bên ngoài được sử dụng trong chuỗi khối.

Một Oracle quét các trang web Web 2.0 để lấy dữ liệu là một ví dụ về một Oracle gửi đến.

Oracle outbound

Oracles outbound giải ngân dữ liệu từ blockchain cho một bên bên ngoài. Bên có thể là một blockchain khác cho các mục đích tương tác hoặc một cơ sở dữ liệu bên ngoài. Một hợp đồng thông minh trên blockchain sẽ đóng vai trò như một oracle.

Phần mềm, như Web3Py và Web3Js, sử dụng oracle để truy vấn chuỗi khối và chuyển tiếp dữ liệu đến các dịch vụ Web 2.0. Một ví dụ về các phép lạ sẽ là các hợp đồng thông minh kiểm tra nguồn cung lưu hành của mã thông báo tiền điện tử.

Oracle dựa trên đồng thuận (Consensus-based oracle)

Các Oracle dựa trên sự đồng thuận sử dụng Multiple Oracle và thuật toán đồng thuận (consensus algorithm) để lấy dữ liệu thực tế cho các hợp đồng thông minh – chúng giúp đảm bảo rằng dữ liệu được chuyển vào blockchain là chính xác và đáng tin cậy.

Ví dụ, một nhà Oracle dựa trên sự đồng thuận sẽ thu thập tối đa năm trang web tin tức để xác minh rằng một phần thông tin là đúng sự thật trước khi chuyển nó vào blockchain.

Oracle hỗ trợ tính toán (Compute-enabled oracle)

Các Oracle hỗ trợ tính toán được sử dụng cho các phép tính không thể thực hiện trên dây chuyền do nhiều lý do như ràng buộc khối và chi phí tính toán. Các Oracle hỗ trợ tính toán này xác minh rằng dữ liệu là chính xác trước khi tính toán.

Các Oracle hỗ trợ máy tính hầu hết được sử dụng bởi các giải pháp Layer2 như ZK Rollups (Zero-knowledge rollups) để thu thập dữ liệu ngoài chuỗi (off-chain) trước khi gửi trên chuỗi (on-chain) và là một trong những tính năng phân biệt ZK Rollups với Optimistic rollups.

  Manchester City kết hợp Sony xây dựng sân vận động bóng đá đầu tiên trên thế giới trong metaverse

Oracle chuỗi chéo (Cross-chain oracle)

Oracle chuỗi chéo (Cross-chain) thực hiện cầu nối dữ liệu qua các blockchains khác nhau, do đó cho phép khả năng tương tác giữa các blockchain. Đây có thể là các giao thức bất khả tri (độc lập với blockchain) như Band Protocol, cho phép chuyển dữ liệu và giá trị qua các blockchain.

Một Oracle xuyên chuỗi như Chainlink có thể được sử dụng để kết nối dữ liệu từ Ethereum đến Cardano.

Oracle xác định (Deterministic oracle)

Oracle xác định là phép toán được xây dựng trên các nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Những oracle này sử dụng các thuật toán xem xét các biến số như điểm danh tiếng để lấy dữ liệu. Ví dụ: nếu một nguồn chính xác 98%, thì khả năng cao là nguồn đó chính xác và đáng tin cậy.

Ví dụ, một oracle đối chiếu nguồn cấp dữ liệu từ các cơ quan chính phủ, có thể được tin cậy và sử dụng như một nhà oracle xác định.

Oracle trên các blockchain phổ biến

  • Ethereum: Chainlink, Band Protocol, iExec, UMA, Orai
  • Solana: Chainlink, DIA, Pyth, Switchboard, Gravity
  • Cardano: Charlie3, API3, Orcfax, PIGY Oracle, Chainlink
  • Terra: Chainlink,
  • Tron: Wink, Bridge Oracle
  • Cosmos: Band Protocol

Các trường hợp sử dụng của Oracle blockchain

Tài chính

Các ứng dụng tài chính phi tập trung (ứng dụng DeFi) có thể sử dụng oracles trong nước để thu được giá tài sản và hàng hóa công hữu hình cho các trường hợp sử dụng ứng dụng của họ.

Các ứng dụng của bên thứ ba như trao đổi tiền điện tử tập trung cũng có thể sử dụng Oracle gửi đi để tìm nạp và theo dõi dữ liệu tiền điện tử.

Nhận dạng kỹ thuật số

Các giải pháp nhận dạng kỹ thuật số có thể sử dụng các Oracle để xác thực dữ liệu nhận dạng do người dùng cung cấp, chẳng hạn như chứng chỉ và tài liệu, từ một tổ chức phát hành.

Các giải pháp nhận dạng kỹ thuật số cũng có thể sử dụng Oracle để đối chiếu và cập nhật dữ liệu của người dùng nhằm giữ cho danh tính của họ đồng bộ với các hành động của họ.

Chuỗi cung ứng

Vì một chuỗi cung ứng trên blockchain cần phải tương tác với dữ liệu trong thế giới thực, họ cần những Oracle. Các hợp đồng thông minh của chuỗi cung ứng có thể sử dụng các Oracle phần cứng và phần mềm để theo dõi trạng thái của việc phân phối gói hàng trong các hoạt động hậu cần.

Oracle quan trọng đối với hầu hết các ứng dụng của hợp đồng thông minh, vì các hợp đồng này cuối cùng phải tương tác với dữ liệu trong thế giới thực đáng tin cậy và đã được xác minh.

  Binance ra mắt nhóm thanh quản 'Poolity Pool' có Shiba Inu và Dogecoin

Vấn đề Oracle

Các blockchain được sử dụng để cải thiện sự tin cậy và minh bạch giữa các bên tương tác. Như chúng tôi đã lưu ý trước đó, các blockchain không có quyền truy cập vào dữ liệu trong thế giới thực; vì vậy bất kỳ dữ liệu nào mà oracle cung cấp phải chính xác và đáng tin cậy.

Vấn đề của oracle liên quan đến độ tin cậy, an toàn, độ tin cậy và mức độ phi tập trung của các mạng oracle.

Tại sao điều này là một vấn đề? Để các blockchain được chấp nhận, chúng phải có khả năng làm việc với dữ liệu lịch sử hiện có, không có lỗi, vì bất kỳ dữ liệu nào trên blockchain đều không thể bị xóa hoặc thay đổi.

Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách đảm bảo các nguồn dữ liệu là chính xác, đáng tin cậy và các nguồn dữ liệu khác nhau được sử dụng, loại bỏ một điểm lỗi duy nhất.

So sánh các Oracle blockchain

Chainlink

Chainlink là một mạng tiên Oracle tập trung, đặc biệt được sử dụng trên chuỗi EVM để tương tác với dữ liệu trong thế giới thực. Nó được coi là tiêu chuẩn công nghiệp cho Oracle.

Các chuỗi được hỗ trợ: EVM Chains, Solana, Terra

API3

API3 cho phép các nhà phát triển sử dụng các API Web3 từ các hợp đồng thông minh của họ bằng cách sử dụng Oracle của bên thứ nhất (nhà cung cấp API là oracle), giúp giảm chi phí.

Chuỗi được hỗ trợ: Ethereum

Band Protocol

Band Protocol là một mạng lưới Oracle bất khả tri (độc lập với blockchain), phi tập trung thúc đẩy khả năng tương tác trên các blockchains, được xây dựng bằng cách sử dụng SDK giao thức Cosmos IBC.

Các chuỗi được hỗ trợ: Cosmos, Ethereum, BNB Chain, Terra, Celo, Oasis

DIA

DIA là một nhà Oracle chuỗi chéo (cross-chain) mã nguồn mở được tối ưu hóa cho DeFi để lấy dữ liệu từ nhiều API trao đổi và hợp đồng thông minh và có thể hoạt động như một nhà Oracle trên chuỗi (on-chain) và ngoài chuỗi (off-chain).

Các chuỗi được hỗ trợ: EVM Chains, Solana, Polkadot

Chainlink, Band Protocol, API3 và DIA là những Oracle phổ biến nhất được các ứng dụng Web3 sử dụng để tương tác với dữ liệu bên ngoài và làm cho dữ liệu trên chuỗi (on-chain) có thể truy cập được vào các ứng dụng Web2.

Sự kết luận về Oracle blockchain

Oracle rất cần thiết cho sự phát triển của blockchain và Web3, vì nó có thể đóng vai trò là cơ sở hạ tầng có thể hỗ trợ blockchain và các công nghệ sổ cái phân tán khác trong việc truy cập dữ liệu được sử dụng trong nhiều hoạt động hàng ngày trên hầu hết các ngành.

Theo: logrocket

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất