Swap Contracts là gì? Tìm hiểu ‘Hợp đồng hoán đổi’ trong giao dịch

Swap Contracts là gì? Tìm hiểu 'Hợp đồng hoán đổi' trong giao dịch

Các công cụ tài chính phái sinh cho phép “swap – hoán đổi” các dòng doanh thu từ một số tài sản cơ bản do mỗi bên nắm giữ.

Hợp đồng Hoán đổi (Swap Contracts) là gì?

Hợp đồng hoán đổi (Swap Contracts) là các công cụ tài chính phái sinh cho phép hai đại lý giao dịch “hoán đổi” các dòng doanh thu phát sinh từ một số tài sản cơ bản mà mỗi bên nắm giữ.

Ví dụ, hãy xem xét trường hợp một doanh nghiệp Mỹ vay tiền từ một ngân hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ (bằng USD) nhưng muốn kinh doanh tại Vương quốc Anh. Doanh thu và chi phí của công ty được tính bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau. Nó cần phải trả lãi bằng USD trong khi nó tạo ra doanh thu bằng GBP. Tuy nhiên, nó phải chịu rủi ro phát sinh từ sự biến động của tỷ giá hối đoái USD/GBP.

Công ty có thể sử dụng hoán đổi tiền tệ USD/GBP để phòng ngừa rủi ro. Để hoàn thành giao dịch, doanh nghiệp cần tìm một người sẵn sàng thực hiện phía bên kia của giao dịch hoán đổi. Ví dụ: nó có thể tìm kiếm một doanh nghiệp ở Vương quốc Anh bán sản phẩm của mình ở Hoa Kỳ. Cần rõ ràng từ cấu trúc của hoán đổi tiền tệ rằng hai bên giao dịch phải có quan điểm đối lập nhau về biến động thị trường của tỷ giá hối đoái USD/GBP.

Bản tóm tắt:

  • Hợp đồng hoán đổi là các công cụ tài chính phái sinh cho phép hai đại lý giao dịch “hoán đổi” các dòng doanh thu phát sinh từ một số tài sản cơ bản mà mỗi bên nắm giữ.
  • Hoán đổi lãi suất cho phép chủ sở hữu của họ hoán đổi dòng tài chính liên quan đến hai công cụ nợ riêng biệt.
  • Hoán đổi tiền tệ cho phép chủ sở hữu của họ hoán đổi các dòng tài chính liên quan đến hai loại tiền tệ khác nhau.
  • Giao dịch hoán đổi hỗn hợp cho phép chủ sở hữu của họ hoán đổi các dòng tài chính liên quan đến các công cụ nợ khác nhau cũng được định giá bằng các loại tiền tệ khác nhau.
  Celo ra mắt Quỹ Châu Phi Web3 để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp Blockchain

Các loại hợp đồng hoán đổi (Swap Contracts)

  1. Hoán đổi lãi suất (Interest Rate Swaps)

Hoán đổi lãi suất cho phép chủ sở hữu của họ hoán đổi dòng tài chính liên quan đến hai công cụ nợ riêng biệt. Giao dịch hoán đổi lãi suất được sử dụng phổ biến nhất bởi các doanh nghiệp hoặc tạo ra doanh thu liên quan đến công cụ nợ có lãi suất thay đổi và chịu chi phí liên quan đến công cụ nợ có lãi suất cố định hoặc tạo ra doanh thu liên quan đến công cụ nợ có lãi suất cố định và chịu chi phí liên quan đến một biến công cụ nợ lãi suất.

Hãy xem xét một nhà cung cấp thế chấp tư nhân cung cấp tài chính cho những người mua nhà lần đầu. Nhà cung cấp thế chấp tư nhân cho vay thế chấp lãi suất thay đổi với mức phí bảo hiểm 0,25% so với lãi suất hiện hành, tức là, nếu ngân hàng trung ương đặt lãi suất là 2%, thì nhà cung cấp thế chấp tư nhân có thể cho vay ở mức 2,25%. Rõ ràng, doanh thu của nhà cung cấp thế chấp tư nhân có liên quan đến lãi suất do ngân hàng trung ương quy định.

Để bắt đầu hoạt động và cung cấp các khoản vay, nhà cung cấp thế chấp tư nhân vay 2 tỷ đô la từ một ngân hàng đầu tư lớn với lãi suất cố định 2,1% trong 15 năm. Nhà cung cấp dịch vụ thế chấp phải trả cho ngân hàng đầu tư 42 triệu đô la một năm trong 15 năm tiếp theo và cũng phải trả một lần 2 tỷ đô la vào cuối thời gian vay. Do đó, chi phí của nhà cung cấp thế chấp là cố định. Tuy nhiên, doanh thu của nó phụ thuộc vào các khoản thanh toán lãi suất mà nó nhận được từ khách hàng của mình, do đó, được liên kết với lãi suất do ngân hàng trung ương quy định.

  Cơn sốt tiền điện tử tại hội nghị bitcoin ở Miami

Do đó, doanh thu của nhà cung cấp thế chấp là thay đổi. Nếu ngân hàng trung ương giảm lãi suất xuống dưới 1,85%, thì nhà cung cấp dịch vụ thế chấp sẽ không thể đáp ứng các nghĩa vụ cho vay của mình. Nó có thể sử dụng hoán đổi lãi suất để hoán đổi các khoản thanh toán lãi suất cố định của mình thành các khoản thanh toán lãi suất thay đổi.

Giả sử nhà cung cấp thế chấp mua một khoản hoán đổi lãi suất với mức phí bảo hiểm 0,23%. Nó ngụ ý rằng bên kia của giao dịch đã đồng ý trả cho ngân hàng đầu tư 42 triệu đô la một năm trong 15 năm tới, trong khi nhà cung cấp thế chấp đã đồng ý trả cho người bán hoán đổi tỷ lệ ngân hàng + 0,23% trên 2 tỷ đô la cho 15 năm tới. Giao dịch chỉ có thể diễn ra nếu nhà cung cấp thế chấp và người bán hoán đổi có quan điểm đối lập về việc liệu ngân hàng trung ương sẽ tăng hay giảm lãi suất trong vòng 15 năm tới.

  1. Hoán đổi tiền tệ (FX Swaps)

Hoán đổi tiền tệ (Currency swaps) cho phép chủ sở hữu của họ hoán đổi các dòng tài chính liên quan đến hai loại tiền tệ khác nhau. Hãy xem xét ví dụ được mô tả ở trên: Một doanh nghiệp Mỹ vay tiền từ một ngân hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ (bằng USD) nhưng muốn kinh doanh tại Vương quốc Anh. Doanh thu và chi phí của doanh nghiệp được tính bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau.

  Nhiếp ảnh NFT là gì? Hướng dẫn cách đúc và bán tác phẩm NFT nhiếp ảnh

Doanh nghiệp cần trả lãi bằng USD, trong khi doanh thu bằng GBP. Tuy nhiên, nó phải chịu rủi ro phát sinh từ sự biến động của tỷ giá hối đoái USD/GBP. Doanh nghiệp có thể sử dụng hoán đổi tiền tệ USD/GBP để phòng ngừa rủi ro như vậy. Nếu doanh nghiệp bán hàng hóa trị giá 50 triệu bảng Anh ở Anh và tỷ giá hối đoái giảm từ 1 bảng Anh = 1,23 đô la xuống 1 bảng Anh = 1,22 đô la, thì doanh thu của doanh nghiệp giảm từ 61,50 triệu đô la xuống 61 triệu đô la.

Để bảo vệ khỏi rủi ro như vậy (USD giảm giá so với GBP), doanh nghiệp có thể sử dụng hoán đổi USD/GBP. Người bán giao dịch hoán đổi đồng ý trả cho doanh nghiệp 61,5 triệu đô la cho 50 triệu bảng Anh bất kể tỷ giá hối đoái thực tế là bao nhiêu. Giao dịch chỉ có thể diễn ra nếu doanh nghiệp và người bán hoán đổi có quan điểm đối lập về việc tỷ giá USD/GBP sẽ tăng giá hay giảm giá.

  1. Hoán đổi hỗn hợp (Sản phẩm ngoại lai)

Giao dịch hoán đổi hỗn hợp (Hybrid swaps) cho phép chủ sở hữu của họ hoán đổi các dòng tài chính liên quan đến các công cụ nợ khác nhau cũng có giá trị bằng các loại tiền tệ khác nhau.

Ví dụ: một nhà cung cấp thế chấp lãi suất thay đổi của Mỹ kinh doanh ở Anh có thể hoán đổi một khoản vay lãi suất cố định bằng USD sang một khoản vay lãi suất thay đổi bằng GBP. Các ví dụ khác về phép lai bao gồm hoán đổi một khoản vay có lãi suất thay đổi bằng USD sang một khoản vay có lãi suất thay đổi bằng JPY.

Theo: corporatefinanceinstitute

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất