Vitalik Buterin phác thảo khái niệm của mình về giao thức lớp 3

Vitalik Buterin phác thảo khái niệm của mình về giao thức lớp 3

Vitalik Buterin dự đoán rằng cấu trúc Lớp-3 (Layer 3) sẽ trở nên tiên tiến và đơn giản hơn khi hệ sinh thái mở rộng quy mô Lớp-2 phát triển.

Khi cộng đồng vẫn ở mức cao sau Hợp nhất, người đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã xuất bản một bài đăng trên blog có tiêu đề “Loại lớp 3 nào có ý nghĩa?” phác thảo khái niệm của mình về các giao thức lớp 3.

Theo Vitalik Buterin, bạn cũng có thể sử dụng Layer-3, nhưng bạn không thể đặt một lớp lên trên Layer 2 để tăng khả năng mở rộng.

Buterin lưu ý rằng việc xếp chồng hai lớp có thiết kế tương tự lên nhau gây ra một số khó khăn. Ví dụ: các hạn chế về tính khả dụng của dữ liệu và sự phụ thuộc vào băng thông Lớp-1 để rút tiền khẩn cấp có thể gây khó khăn cho việc xếp chồng hai lớp.

Rollups làm giảm lượng thông tin mà một giao dịch phải lưu trữ trên blockchain Lớp-1 để làm cho nó có thể truy cập và xác minh được.

Dữ liệu được cô đọng từ 100 đến 16 byte trong trường hợp chuyển mã thông báo đơn giản. Theo Buterin, dữ liệu giao dịch được nén từ 600 byte đến 80 byte cho các giao dịch ZK-SNARK duy trì tính bí mật.

Tuy nhiên, Buterin lưu ý rằng dữ liệu chỉ có thể được nén một lần. Ông lưu ý: Việc Rollups trên đầu Rollups không thể mang lại lợi thế đáng kể về khả năng mở rộng vì điều này.

  Fed tăng lãi suất không rõ ràng, Bitcoin giảm xuống dưới 21.000 đô la

StarkWare, điều hành StarkNet, một ZK-rollup hoạt động như một giải pháp mở rộng Ethereum Lớp-2, đã trình bày ba kịch bản riêng biệt cho việc áp dụng Lớp-3. Cả ba tầm nhìn này đều được Buterin cho là hợp lý về cơ bản.

Lớp-3 có thể được sử dụng trong kịch bản đầu tiên cho các mục đích chuyên biệt như quyền riêng tư. Trong trường hợp này, việc cung cấp nhiều khả năng mở rộng hơn sẽ không phải là mục tiêu. Lớp-3 sẽ cung cấp chức năng phù hợp cần thiết cho các trường hợp sử dụng khác nhau, trong khi Lớp-2 sẽ mở rộng quy mô các ứng dụng.

Trong tầm nhìn thứ hai, Lớp-2 cho phép mở rộng quy mô cho các mục đích chung và Lớp-3 cung cấp quy mô tùy chỉnh thông qua các ứng dụng chuyên biệt. EVM hoặc cuộn lên, có tính năng nén dữ liệu chuyên biệt cho các định dạng dữ liệu cụ thể, sẽ không được sử dụng bởi Lớp-3 để tính toán dữ liệu.

Trong tầm nhìn thứ ba, Validiums, sử dụng SNARK để xác thực tính toán, cho phép Layer-3 cung cấp khả năng mở rộng đáng tin cậy yếu. Ở đây, một bên thứ ba đáng tin cậy chịu trách nhiệm về khả năng truy cập dữ liệu. Theo Buterin, Validium được định giá cực kỳ thấp và rẻ hơn rất nhiều so với các bản rollup mặc dù có cấp độ bảo mật kém hơn.

  Nền tảng phát triển metaverse SandStorm ra mắt 'Đề xuất xây dựng thương hiệu'

Các giao dịch Rollup không tốn kém, nhưng mỗi khi chúng gửi một loạt giao dịch đến Lớp 1, các giao dịch Rollup phải trả một khoản phí cố định đáng kể. Theo Buterin, chi phí cố định cho các Optimistic rollups hoạt động trên lớp 1 có thể lên tới 21.000 Lớp 1 gas mỗi lô trong khi chi phí cho các đợt cuộn ZK có thể lên tới 400.000 gas mỗi lô.

Bản Rollups kéo dài khoảng thời gian hàng loạt bằng cách trì hoãn việc gửi nhiều giao dịch hơn trong một đợt để giảm chi phí. Do đó, người dùng phải đợi một thời gian rất dài để nhận được xác nhận giao dịch của mình.

Gas cho mỗi giao dịch sẽ là 10.368 đối với một bản tổng hợp ZK với tốc độ xử lý là 5 tps để gửi một loạt giao dịch trong mỗi khối Ethereum (cứ 12 giây một lần). Gas trên mỗi giao dịch giảm xuống còn 2.368 nếu khoảng thời gian của lô được tăng lên 1 phút.

Với khoảng thời gian hàng loạt là 12 giây, gas trên mỗi giao dịch cho một lần tổng hợp ZK bên trong một bản tổng hợp ZK giảm xuống còn 501. Do đó, sự cân bằng thời gian và chi phí cho các lần tổng hợp có thể được cố định bằng Lớp-3.

Buterin lập luận rằng việc rollup trên mô hình rollup là phi logic vì việc xếp chồng các giải pháp mở rộng giống nhau lên trên nhau không “hoạt động tốt”. Tuy nhiên, ông cho rằng cấu trúc ba lớp phân chia nhiệm vụ và mục tiêu của lớp thứ hai và thứ ba có thể hiệu quả.

  Sandbox hợp tác Gravity mang Ragnarok đến Metaverse thông qua Ragnarok IP

Tuy nhiên, những gì có thể được coi là một lớp và những gì không thể, là một câu hỏi ngữ nghĩa vẫn chưa được giải quyết, theo Buterin. Ông ấy đưa ra lời giải thích của riêng mình về các đặc điểm tạo nên Lớp 2:

  • Mục đích của họ là tăng khả năng mở rộng
  • Họ tuân theo mô hình “chuỗi khối trong một chuỗi khối”: họ có cơ chế riêng để xử lý các giao dịch và trạng thái nội bộ của riêng họ
  • Họ thừa hưởng sự bảo mật đầy đủ của chuỗi Ethereum

Theo định nghĩa của Buterin, Lớp-2 bao gồm các bản Optimistic Rollups quan và ZK, nhưng không phải Validium, các kỹ thuật tổng hợp bằng chứng, các giải pháp bảo mật trên chuỗi (on-chain) hoặc Solidity. Không phải tất cả chúng đều nên được gọi là Lớp-3, mặc dù một số trong số chúng có thể là như vậy, ông viết.

Buterin nói rằng hầu hết các cuộc tranh luận về Lớp-3 vẫn chỉ là giả thuyết và có vẻ như còn quá sớm để hoàn thiện các định nghĩa khi kiến ​​trúc của hệ sinh thái đa cuộn vẫn còn lâu mới được cố định.

Buterin dự đoán rằng cấu trúc Lớp-3 sẽ trở nên tiên tiến và đơn giản hơn khi hệ sinh thái mở rộng quy mô Lớp-2 phát triển.

Theo: cryptotimes

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất