KYC (Know Your Customer) là gì? Tìm hiểu Xác minh danh tính khách hàng

KYC (Know Your Customer - Know Your Client) là gì? Tìm hiểu Xác minh danh tính khách hàng

Xác minh danh tính khách hàng hoặc biết khách hàng của bạn KYC (Know Your Client hoặc Know Your Customer) là một tiêu chuẩn trong ngành đầu tư đảm bảo các cố vấn đầu tư biết thông tin chi tiết về khả năng chấp nhận rủi ro, kiến ​​thức đầu tư và tình hình tài chính của khách hàng của họ.

KYC bảo vệ cả khách hàng và cố vấn đầu tư. Khách hàng được bảo vệ bằng cách nhờ cố vấn đầu tư của họ biết những khoản đầu tư nào phù hợp nhất với tình huống cá nhân của họ. Các cố vấn đầu tư được bảo vệ bằng cách biết những gì họ có thể và không thể đưa vào danh mục đầu tư của khách hàng. Việc tuân thủ KYC thường liên quan đến các yêu cầu và chính sách như quản lý rủi ro, chính sách chấp nhận của khách hàng và giám sát giao dịch.

BÀI HỌC RÚT RA CHÍNH

  • Xác minh danh tính khách hàng (KYC – Know Your Customer) là một bộ tiêu chuẩn được sử dụng trong ngành dịch vụ tài chính và đầu tư để xác minh khách hàng, hồ sơ rủi ro và hồ sơ tài chính của họ.
  • Trong ngành đầu tư, KYC (Know Your Customer) quy định rằng mọi nhà môi giới-đại lý phải sử dụng nỗ lực hợp lý liên quan đến tài khoản của khách hàng.
  • Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) đã thiết lập các yêu cầu KYC (Know Your Customer) tối thiểu, bao gồm xác minh chủ sở hữu thụ hưởng và thiết lập các tiêu chuẩn để giao dịch với bên thứ ba.
  • SEC yêu cầu khách hàng mới cung cấp thông tin tài chính chi tiết trước khi mở tài khoản.
  • Thị trường tiền điện tử không bắt buộc phải sử dụng các tiêu chuẩn KYC (Know Your Customer), mặc dù một số có.

Hiểu biết Xác minh danh tính khách hàng (KYC)

Quy tắc Biết khách hàng của bạn (KYC – Know Your Customer) là một yêu cầu đạo đức đối với những người trong ngành chứng khoán đang giao dịch với khách hàng trong quá trình mở và duy trì tài khoản. Có hai quy tắc được thực hiện vào tháng 7 năm 2012 bao gồm chủ đề này cùng nhau: Quy tắc 2090 của Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) (Know Your Customer: Biết khách hàng của bạn) và Quy tắc FINRA 2111 (Suitability: Tính phù hợp). Các quy tắc này được đưa ra để bảo vệ cả nhà môi giới-đại lý và khách hàng, đồng thời để các nhà môi giới và công ty đối xử công bằng với khách hàng.

Quy tắc KYC 2090 về cơ bản quy định rằng mọi nhà môi giới-đại lý nên sử dụng nỗ lực hợp lý khi mở và duy trì tài khoản khách hàng. Yêu cầu phải biết và lưu giữ hồ sơ về các sự kiện thiết yếu của từng khách hàng, cũng như xác định từng người có thẩm quyền thay mặt khách hàng.

  So sánh Mana và Sand trong thị trường Metaverse

Quy tắc KYC rất quan trọng khi bắt đầu mối quan hệ khách hàng – người môi giới để thiết lập các thông tin cơ bản về mỗi khách hàng trước khi đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào. Các sự kiện cần thiết là những điều cần thiết để phục vụ tài khoản của khách hàng một cách hiệu quả và nhận thức được bất kỳ hướng dẫn xử lý đặc biệt nào đối với tài khoản. Ngoài ra, nhà môi giới-đại lý cần phải hiểu rõ từng người có thẩm quyền thay mặt khách hàng và cần tuân thủ tất cả các luật, quy định và quy tắc của ngành chứng khoán.

Quy tắc Suitability

Như được tìm thấy trong Quy tắc thực hành công bằng của FINRA, Quy tắc 2111 đi đôi với quy tắc KYC và bao gồm chủ đề đưa ra các khuyến nghị. Quy tắc về tính phù hợp 2111 lưu ý rằng nhà môi giới-đại lý phải có cơ sở hợp lý khi đưa ra khuyến nghị phù hợp với khách hàng dựa trên tình hình tài chính và nhu cầu của khách hàng. Trách nhiệm này có nghĩa là nhà môi giới-đại lý đã thực hiện việc xem xét đầy đủ các dữ kiện và hồ sơ hiện tại của khách hàng, bao gồm cả các chứng khoán khác của khách hàng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mua, bán hoặc trao đổi chứng khoán nào.

Yêu cầu về Tuân thủ KYC

Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) đã đặt ra các yêu cầu cơ bản cho KYC cùng với các yêu cầu cốt lõi cho chương trình thẩm định. Để ngăn chặn chống rửa tiền AML, các tổ chức tài chính được yêu cầu đánh giá sâu hơn về hồ sơ rủi ro của khách hàng của họ.

FinCEN yêu cầu các tổ chức tài chính xác minh danh tính của khách hàng và chủ sở hữu thụ hưởng tương ứng của họ⁠ — chủ sở hữu có ít nhất 25% quyền sở hữu⁠. Đối với các tổ chức có rủi ro cao về chống rửa tiền và tài chính khủng bố (AML), cần phải giám sát thêm và hạ thấp ngưỡng sở hữu.

FinCEN yêu cầu các tổ chức tài chính hiểu rõ loại hình và mục đích của mối quan hệ khách hàng khi xây dựng hồ sơ rủi ro khách hàng. Hồ sơ rủi ro này được tạo ra khi mối quan hệ với khách hàng được thiết lập và được sử dụng làm cơ sở để phát hiện các hoạt động đáng ngờ.

Khi sử dụng bên thứ ba để thu thập và xác minh hồ sơ khách hàng, các tổ chức tài chính phải xác minh rằng bên thứ ba sử dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro cụ thể và có cơ cấu quản trị phù hợp. Để duy trì sự tuân thủ, họ phải bảo mật AML và chứng chỉ chương trình nhận dạng khách hàng (CIP) từ bên thứ ba mỗi năm.

  Xem xét việc thành lập một cơ quan chung toàn cầu để điều phối các quy tắc tiền điện tử

Cuối cùng, các tổ chức tài chính cũng phải duy trì thông tin khách hàng hiện tại và chính xác và tiếp tục theo dõi tài khoản của họ để tìm các hoạt động đáng ngờ và bất hợp pháp. 2 Khi bị phát hiện, họ phải báo cáo kịp thời những phát hiện của mình.

Thiết lập hồ sơ khách hàng

Các công ty và cố vấn đầu tư có trách nhiệm biết tình hình tài chính của từng khách hàng bằng cách khám phá và thu thập tuổi của khách hàng, các khoản đầu tư khác, tình trạng thuế, nhu cầu tài chính, kinh nghiệm đầu tư, thời gian đầu tư, nhu cầu thanh khoản và khả năng chấp nhận rủi ro. SEC yêu cầu khách hàng mới cung cấp thông tin tài chính chi tiết bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, tình trạng việc làm, thu nhập hàng năm, giá trị ròng, mục tiêu đầu tư và số nhận dạng trước khi mở tài khoản.

KYC và tiền điện tử

Tiền điện tử được ca ngợi hết lời vì tính phi tập trung và là một phương tiện trao đổi thúc đẩy tính bảo mật; tuy nhiên, những lợi ích này cũng đặt ra những thách thức trong việc ngăn chặn rửa tiền. Tội phạm coi tiền điện tử như một phương tiện để thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp của chúng và như một phương tiện để rửa tiền; do đó, các cơ quan quản lý đang tìm cách áp đặt KYC trên thị trường tiền điện tử, yêu cầu các nền tảng tiền điện tử xác minh khách hàng của họ giống như các tổ chức tài chính. Mặc dù chưa được yêu cầu nhưng nhiều nền tảng đã thực hiện các thực hành KYC.

Các sàn giao dịch được phân loại là tiền điện tử sang tiền điện tử hoặc tiền pháp định thành tiền điện tử. Bởi vì các sàn giao dịch tiền điện tử chuyển sang tiền điện tử không giao dịch với tiền tệ truyền thống, họ không có áp lực áp dụng các tiêu chuẩn KYC giống như các sàn giao dịch giao dịch tiền tệ fiat.

Trao đổi tiền điện tử từ tiền mã hóa sang tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch liên quan đến tiền tệ fiat và tiền điện tử. Vì tiền tệ fiat là tiền tệ chính thức của một quốc gia, hầu hết các sàn giao dịch này sử dụng một số thước đo KYC. May mắn thay, các tổ chức tài chính lẽ ra đã kiểm tra khách hàng của họ theo các yêu cầu của KYC.

Vào đầu năm 2021, FinCEN đề xuất rằng những người tham gia thị trường tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số gửi, duy trì và xác minh danh tính của khách hàng. Đề xuất này sẽ phân loại một số loại tiền điện tử nhất định là công cụ tiền tệ, tuân theo các yêu cầu của KYC.

  Coinbase cho biết đang chặn 25.000 địa chỉ tiền điện tử được liên kết với Nga

Câu hỏi thường gặp về KYC

  • Xác minh KYC là gì?

Xác minh danh tính khách hàng hoặc Biết khách hàng của bạn (KYC – Know Your Client) là một tập hợp các tiêu chuẩn và yêu cầu được sử dụng trong ngành đầu tư và dịch vụ tài chính để đảm bảo họ có đủ thông tin về khách hàng, hồ sơ rủi ro và tình hình tài chính của họ.

  • KYC trong ngành ngân hàng là gì?

KYC trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến việc các nhân viên ngân hàng và cố vấn xác định khách hàng của họ, chủ sở hữu có lợi của doanh nghiệp, bản chất và mục đích của các mối quan hệ với khách hàng, cũng như xem xét tài khoản của khách hàng để tìm hoạt động đáng ngờ và bất hợp pháp. Các ngân hàng cũng phải duy trì và đảm bảo tính chính xác của tài khoản khách hàng.

  • Tài liệu KYC là gì?

Các yêu cầu khác nhau ở các khu vực pháp lý khác nhau. Tuy nhiên, chủ sở hữu tài khoản nói chung phải cung cấp ID do chính phủ cấp để làm bằng chứng nhận dạng. Một số cơ sở yêu cầu hai hình thức ID, chẳng hạn như bằng lái xe, giấy khai sinh, thẻ an sinh xã hội hoặc hộ chiếu. Ngoài việc xác nhận danh tính, địa chỉ phải được xác nhận. Điều này có thể được thực hiện với bằng chứng về ID hoặc với một tài liệu kèm theo xác nhận địa chỉ của hồ sơ.

Điểm mấu chốt

Biết khách hàng của bạn (KYC – Know Your Client) là một tập hợp các tiêu chuẩn và yêu cầu mà các công ty đầu tư và dịch vụ tài chính sử dụng để xác minh danh tính của khách hàng và mọi rủi ro liên quan đến mối quan hệ với khách hàng. KYC cũng đảm bảo các cố vấn đầu tư biết thông tin chi tiết về khả năng chấp nhận rủi ro và tình hình tài chính của khách hàng của họ.

Các quy tắc theo quy định của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) mà các tổ chức tài chính phải tuân theo khi xác minh danh tính của khách hàng và chủ sở hữu thụ hưởng của họ, nếu có. Họ phải xác minh các tình huống xung quanh mối quan hệ với khách hàng, cũng như theo dõi và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc bất hợp pháp nào. Trọng tâm đang chuyển sang thị trường tiền điện tử khi áp lực phải tuân theo các tiêu chuẩn KYC ngày càng tăng.

Theo: investopedia

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất