Bắc Kinh công bố kế hoạch phát triển và đổi mới metaverse cho 2022-2024

Bắc Kinh công bố kế hoạch phát triển và đổi mới metaverse cho 2022-2024
  • Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã công bố kế hoạch đổi mới & phát triển tổng hợp kéo dài hai năm.
  • Chương trình phát triển có tính năng tích hợp các phương tiện kỹ thuật như Hệ thống thông tin địa lý và trực quan hóa 3D.
  • Các thành phố sẽ theo dõi các xu hướng công nghệ NFT ngoài việc tích hợp metaverse vào du lịchgiáo dục.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã công bố một kế hoạch phát triển và đổi mới tổng thể theo đó tất cả các quận sẽ phải tuân theo kế hoạch đổi mới Web3 được phát hành gần đây. Thời hạn của kế hoạch là 2 năm, tức là từ 2022-2024.

Kế hoạch đã xác định metaverse là thế hệ đổi mới và tích hợp công nghệ thông tin mới nhằm mục đích thúc đẩy sự mở rộng của Internet đối với Web3. Hơn nữa, kế hoạch nhấn mạnh vào việc thúc đẩy các ngành công nghiệp dựa trên metaverse bên cạnh việc hỗ trợ Bắc Kinh trở thành ví dụ hoàn hảo về nền kinh tế kỹ thuật số.

Theo kế hoạch, các quận, huyện phải tạo ra cơ sở hạ tầng công nghệ ở cấp độ thành phố, tiếp theo là thúc đẩy các tiện ích của nó trong du lịch và giáo dục.

Chương trình phát triển sẽ bao gồm việc tích hợp các phương tiện kỹ thuật như GIS và trực quan hóa 3D để xây dựng nền tảng kỹ thuật số không gian đô thị. Ngoài ra, nó sẽ đổi mới cách bố trí cơ sở hạ tầng thông minh bản địa kỹ thuật số.

  Intel ra mắt chip khai thác bitcoin 'Blockscale' thế hệ thứ hai của mình

Các thành phố và huyện đã được hướng dẫn cung cấp hỗ trợ cả về tài chính cũng như nguồn nhân lực để thiết lập một thực tế ảo. Chính phủ còn yêu cầu theo dõi các xu hướng công nghệ NFT ngoài việc phân tích các chương trình hộp cát để hỗ trợ đổi mới.

Trước đó đã báo cáo rằng các nền tảng NFT đang mở rộng ở Trung Quốc bất chấp những cảnh báo của chính phủ. Hơn nữa, Thượng Hải đã giao 1,5 tỷ đô la để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc thông qua metaverse. Ngoài ra, Tencent đã phải tạm dừng Bán hàng NFT do sự giám sát ngày càng tăng của quy định đối với các mã thông báo không thể thay thế ở Trung Quốc.

Theo: todaynftnews

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất