Moonbeam tích hợp LayerZero, Giao thức truyền dữ liệu chuỗi chéo

Moonbeam tích hợp LayerZero, Giao thức truyền dữ liệu chuỗi chéo

Parachain trên mạng Polkadot, Moonbeam vừa tích hợp giao thức truyền dữ liệu chuỗi chéo (cross-chain) LayerZero.

Vào ngày 29 tháng 8, trang Twitter của dự án đã đăng thông báo về mối quan hệ hợp tác mới với LayerZero.

Derek Yoo, CEO của Purestake – công ty mẹ của Moonbeam cho biết, việc tích hợp với LayerZero sẽ mang lại khả năng tương tác đa chuỗi với nhiều Layer-1 phổ biến như Ethereum, BNB Chain hoặc Polygon.

LayerZero là một giải pháp cơ sở hạ tầng để giúp DApps xây dựng các cây cầu chuỗi chéo. Một trong những giải pháp được tích hợp sẵn của LayerZero là Stargate cũng gây được nhiều sự chú ý trong thời gian gần đây khi liên tục hỗ trợ niêm yết trên BinanceFTX.

Theo Etherscan, Moonbeam là giải pháp đã hỗ trợ khoảng 9,6 triệu giao dịch. Parachain này trước đây đã tích hợp cơ chế truyền dữ liệu chuỗi chéo của Polkadot, XCM.

Theo: coincu

  Ứng dụng M2E WalkN thông báo Testnet và tung ra các bản cập nhật

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất