Axie Infinity tiết lộ nó sẽ hỗ trợ Bằng chứng cổ phần sau Hợp nhất Ethereum

Axie Infinity tiết lộ nó sẽ hỗ trợ Bằng chứng cổ phần sau Hợp nhất Ethereum
  • Nhóm Ronin Bridge và Axie Infinity sẽ hỗ trợ Ethereum Proof of Stake (ETHPoS).
  • Axie Infinity sẽ dừng cầu Ronin hai mươi bốn giờ trước khi Hợp nhất (Merge) cũng như mở lại nó khi đã xác minh sự ủng hộ cho Hợp nhất để bảo vệ tính toàn vẹn của nó.
  • Để tiếp xúc với ETHPoW, khách hàng nên chuyển đổi Ronin WETH của họ sang Ethereum trước khi cầu Ronin bị đình chỉ.

Nhóm Axie Infinity đã tweet vào thứ Ba, ngày 6 tháng 9 năm 2022, rằng sau khi Hợp nhất Ethereum, Axie Infinity, cũng như Ronin Bridge, sẽ hỗ trợ Ethereum Proof of Stake (ETHPoS).

Hợp nhất là sự hợp nhất giữa lớp đồng thuận bằng chứng cổ phần mới của Beacon Chain của Ethereum với lớp thực thi hiện tại của nó. Thay vì sử dụng khai thác tiêu tốn nhiều năng lượng, nó sử dụng ETH đặt cọc để bảo vệ mạng.

Một bước cực kỳ thú vị để đạt được các mục tiêu về khả năng mở rộng, bảo mật cũng như tính bền vững của Ethereum.

Ban đầu, Beacon Chain tách rời khỏi Mainnet, và đây là một thực tế quan trọng cần ghi nhớ. Ngay cả khi Beacon Chain sử dụng song song bằng chứng cổ phần, thì Ethereum Mainnet, với tất cả các tài khoản, số dư, hợp đồng thông minh và dữ liệu chuỗi khối, vẫn được bảo vệ bằng bằng chứng công việc.

  Tether thanh lý khoản vay Bitcoin của Celsius Network

Sự hợp nhất sắp xảy ra là điểm mà hai hệ thống này cuối cùng hội tụ và bằng chứng cổ phần hoàn toàn thay thế bằng chứng công việc.

Nhưng, Axie Infinity sẽ dừng cầu Ronin hai mươi bốn giờ trước khi Hợp nhất và mở lại nó khi chúng tôi đã xác nhận ủng hộ Hợp nhất để bảo vệ sự toàn vẹn của họ.

Ngoài ra, ETHPoW (Bằng chứng công việc của Ethereum) sẽ không được hỗ trợ. Để tiếp xúc với ETHPoW, khách hàng nên chuyển đổi Ronin WETH của họ sang Ethereum trước khi cầu Ronin bị đình chỉ.

Trên chuỗi khối Ethereum, có một vũ trụ vật nuôi ảo được gọi là Axie Infinity, nơi bất kỳ ai cũng có thể nhận được phần thưởng mã thông báo khi chơi khéo léo và đóng góp cho hệ sinh thái. Nó được lấy cảm hứng từ nhượng quyền thương mại Pokémon.

Mã thông báo gốc của hệ sinh thái Axie Infinity, AXS, tăng 8% ngày hôm nay và đang giao dịch ở mức 13,07 đô la.

Theo: todaynftnews

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất