Hybrid Smart Contracts là gì? Giải thích hợp đồng thông minh kết hợp của Chainlink

Hybrid Smart Contracts là gì? Giải thích hợp đồng thông minh kết hợp của Chainlink

Các hợp đồng thông minh kết hợp (Hybrid Smart Contracts) chứa mã chạy trên chuỗi khối (on-chain) với dữ liệu và tính toán từ bên ngoài chuỗi khối (off-chain) được cung cấp bởi Decentralized Oracle Networks (Mạng Orcale phân tán).

Các hợp đồng thông minh kết hợp (Hybrid Smart Contracts) cho phép các hình thức phối hợp kinh tế và xã hội tiên tiến có đặc tính chống giả mạo và bất biến của các chuỗi khối nhưng tận dụng các dịch vụ Orcale off-chain an toàn để đạt được các khả năng mới, chẳng hạn như khả năng mở rộng, bảo mật, công bằng trật tự và kết nối với bất kỳ nguồn hoặc hệ thống dữ liệu thế giới thực.

Trong bài viết sau, chúng tôi xác định vai trò của các hợp đồng thông minh kết hợp (Hybrid Smart Contracts) trong các mô hình tin cậy dựa trên blockchain mới nổi và giới thiệu nhiều dịch vụ phi tập trungChainlink oracles cung cấp để mở rộng khả năng của chúng.

Sau đó, chúng tôi giải thích cách mà điều này cuối cùng mở ra một thế hệ mới của các ứng dụng dựa trên blockchain lai có các đặc tính cần thiết trong thế giới thực để cải thiện cách xã hội cộng tác trên hầu hết mọi ngành công nghiệp lớn trong tương lai.

Hiểu cách Oracles mở rộng hợp tác dựa trên chuỗi khối

Về cốt lõi, blockchain là cơ sở hạ tầng máy tính được thiết kế để tạo điều kiện cho một chức năng chính: cộng tác đáng tin cậy cao. Niềm tin là thứ mang lại cho người tham gia niềm tin chắc chắn vào độ tin cậy, sự thật, khả năng hoặc sức mạnh của sự hợp tác.

Cách phổ biến nhất để thiết lập lòng tin trong một quá trình hợp tác là một hợp đồng, trong đó xác định các nghĩa vụ pháp lý và kinh doanh của mỗi người tham gia và các hình phạt / phần thưởng cho hành động của họ.

Thật không may, cơ chế thực thi các nghĩa vụ hợp đồng ngày nay vẫn chưa hoàn hảo, đặc biệt khi một bên tham gia có lợi thế bất đối xứng như ảnh hưởng không công bằng đối với cơ sở hạ tầng thực thi, hiểu biết rõ ràng hơn về nội dung tốt hoặc thời gian và vốn để kéo dài quá trình trọng tài.

Blockchains là một công nghệ cho phép cộng tác thay thế niềm tin dựa trên thương hiệu bằng niềm tin dựa trên toán học bằng cách chuyển cơ chế lưu trữ, thực thi, thực thi và lưu ký của hợp đồng sang logic phần mềm chạy trên một mạng phi tập trung mà không người tham gia cá nhân nào có thể phá hoại.

Tương tự như một máy tính không có Internet, các blockchains rất đáng tin cậy vì chúng là các mạng khép kín, được giới hạn có chủ đích để tạo điều kiện cho một loạt các loại cộng tác rất nhỏ, được xác định trước dễ thực thi, chẳng hạn như chuyển mã thông báo giữa các địa chỉ trên một sổ cái độc lập.

Mặc dù sự cô lập và phạm vi chức năng hẹp này tạo ra các đảm bảo xác định và chống giả mạo làm cho các blockchain trở nên có giá trị, nhưng nó cũng cấm hỗ trợ cho bất kỳ loại cộng tác nào yêu cầu dữ liệu, tính toán hoặc các tính năng không có nguồn gốc từ chuỗi khối cụ thể.

Mong muốn mở rộng các loại hình cộng tác có thể có trên các blockchain đã dẫn đến sự ra đời của các oracles và sau đó là sự ra đời của các hợp đồng thông minh kết hợp (Hybrid Smart Contracts). Oracles cung cấp các blockchains với các cổng an toàn với thế giới bên ngoài để các ứng dụng hợp đồng thông minh có thể xác minh các sự kiện bên ngoài, kích hoạt các hành động trên hệ thống bên ngoài và tận dụng các tính toán không thể thực hiện on-chain.

Như đã nêu trong Sách trắng Chainlink 2.0, các dịch vụ off-chain được cung cấp bởi Mạng Oracle phi tập trung (DONs) mở rộng đáng kể các loại hình hợp tác on-chain mà các hợp đồng thông minh có thể hỗ trợ.

Điều này đã được thể hiện rõ ràng trong sự gia tăng nhanh chóng của Tài chính phi tập trung (DeFi), vốn đã tăng tốc khi các mạng lưới tiên tri phi tập trung của Chainlink cung cấp dữ liệu thị trường tài chính bên ngoài có sẵn trên chuỗi, hỗ trợ các giao thức hợp đồng thông minh kết hợp như thị trường tiền tệ của Aave, nền tảng phái sinh của Synthetix, giao dịch đòn bẩy của dYdX thị trường, stablecoin thuật toán của Ampleforth , v.v.

Thành phần của Hợp đồng thông minh kết hợp (Hybrid Smart Contracts)

Hợp đồng thông minh kết hợp (Hybrid Smart Contracts) là một ứng dụng bao gồm hai phần: 1) hợp đồng thông minh — mã chạy độc quyền trên blockchain và 2) (các) mạng oracle phi tập trung — dịch vụ off-chain an toàn hỗ trợ hợp đồng thông minh (Smart Contract).

  Splinterlands công bố trò chơi NFT phòng thủ tháp Splinterlands Tower Defense Game

Hai thành phần tương tác với nhau một cách liền mạch và an toàn để tạo thành một ứng dụng hợp đồng thông minh kết hợp duy nhất. Kết quả là mã on-chain được tăng cường theo nhiều cách độc đáo và quan trọng, mở ra nhiều trường hợp sử dụng mới mà sẽ không thể thực hiện được chỉ thông qua mã on-chain do các hạn chế về kỹ thuật, pháp lý hoặc tài chính.

Trong video này, Người đồng sáng lập Chainlink, Sergey Nazarov, thảo luận về cách các hợp đồng thông minh kết hợp (Hybrid Smart Contracts) cho phép các ứng dụng phi tập trung đầy đủ tính năng:

Các hợp đồng thông minh kết hợp (Hybrid Smart Contracts) đồng bộ hóa hai môi trường máy tính khác nhau rõ ràng để tạo ra một ứng dụng vượt trội mà cả blockchain hay mạng oracle đều không thể đạt được một mình, đặc biệt là vì mỗi môi trường chuyên cung cấp các tính năng mà môi trường kia không có.

Mã on-chain chạy trong môi trường blockchain cực kỳ an toàn và chức năng hạn chế với diện tích bề mặt tấn công giảm, cung cấp cho người dùng mức độ xác định thực thi và lưu trữ cao — mã sẽ chạy chính xác như được viết và kết quả sẽ được lưu trữ vĩnh viễn và bất biến. Ngược lại, các DON chạy off-chain và do đó cung cấp tính linh hoạt hơn về chức năng và khả năng truy cập dữ liệu.

Điều quan trọng cần lưu ý là DON vẫn cung cấp mức độ tin cậy và chống giả mạo rất cao để phù hợp với các đảm bảo được cung cấp bởi hợp đồng thông minh, nhưng chúng làm như vậy trong một môi trường off-chain cô lập bằng cách sử dụng vô số các phương pháp bảo mật khác nhau.

Mỗi DON cung cấp một dịch vụ phi tập trung tùy chỉnh cho một ứng dụng cụ thể, có nghĩa là các hợp đồng thông minh khác trên cùng một blockchain không bị ràng buộc với hiệu suất của DON đó cũng như không phải là cơ chế đồng thuận blockchain cơ bản đảm bảo tất cả các hợp đồng thông minh có rủi ro. Là các dịch vụ độc lập, DON không chỉ có lợi từ góc độ bảo mật mà còn cho phép sự linh hoạt cần thiết để xác minh và tính toán dựa trên một thế giới off-chain mở và phức tạp hơn vô cùng.

Ví dụ: một hợp đồng thông minh chỉ có thể kết hợp DON cho các nhu cầu dữ liệu bên ngoài cụ thể của nó nếu nó được phân cấp cao và được hỗ trợ bởi một lượng đáng kể bảo mật kinh tế tiền điện tử, trong khi một hợp đồng thông minh khác có thể thích DON với một tập hợp cụ thể hơn có uy tín cao các nút sử dụng các kỹ thuật mật mã nâng cao để thực hiện tính toán riêng tư có thể xác minh được.

Dựa trên kiến ​​trúc mạng không đồng nhất như vậy, hàng nghìn đến hàng triệu DON có thể chạy song song mà không phụ thuộc chéo để cung cấp các dịch vụ phi tập trung được xây dựng theo mục đích cho các ứng dụng cụ thể, mặc dù một số người dùng có thể chia sẻ chi phí của cùng một dịch vụ DON (ví dụ: nhiều giao thức DeFi hiện đang sử dụng và tài trợ cho Nguồn cấp dữ liệu giá ETH/USD của Chainlink Oracle).

Khung công tác này rất quan trọng để đáp ứng nhu cầu của tất cả các blockchain và ứng dụng đồng thời, chẳng hạn như các ứng dụng chạy trên một chuỗi khối tốc độ cao muốn dữ liệu bên ngoài và quyền riêng tư, trong khi các ứng dụng trên một chuỗi khối phi tập trung cao cũng cần tính toán có thể mở rộng.

Hiểu Cách hợp đồng thông minh kết hợp tính toán On-Chain và Off-Chain

Để hiểu thêm về sự khác biệt giữa các thành phần On-Chain và Off-Chain, hãy xác định vai trò riêng biệt của từng thành phần:

On-Chain: Blockchain

 • Duy trì một sổ cái liên tục cung cấp quyền quản lý có thẩm quyền đối với tài sản của người dùng và tương tác với các khóa riêng tư (private keys)
 • Thực hiện quyết toán cuối cùng bằng cách xử lý các giao dịch không thể đảo ngược chuyển giao giá trị giữa những người dùng
 • Cung cấp khả năng giải quyết tranh chấp và lan can để đảm bảo hoạt động bình thường của các dịch vụ off-chain do DON thực hiện

Off-Chain: Mạng Oracle phi tập trung (Decentralized Oracle Network – DON)

 • Tìm nạp, xác thực, bảo mật và cung cấp dữ liệu từ các API bên ngoài (external API) tới các hợp đồng thông minh chạy trên blockchain và các giải pháp Layer-2
 • Thực hiện các loại tính toán khác nhau cho các hợp đồng thông minh chạy trên blockchain và các giải pháp Layer-2
 • Chuyển tiếp kết quả đầu ra của mã hợp đồng thông minh tới các blockchain khác hoặc các hệ thống bên ngoài
Các hợp đồng thông minh kết hợp chứa mã on-chain với các mạng oracle phi tập trung off-chain để cho phép các ứng dụng dựa trên blockchain nâng cao hơn
Các hợp đồng thông minh kết hợp chứa mã on-chain với các mạng oracle phi tập trung off-chain để cho phép các ứng dụng dựa trên blockchain nâng cao hơn. Nguồn: chainlink

Dịch vụ phi tập trung Chainlink cung cấp các hợp đồng thông minh kết hợp (Hybrid Smart Contracts)

Với các hợp đồng thông minh kết hợp được xác định, hãy cùng khám phá nhiều dịch vụ phi tập trung có sẵn thông qua Chainlink DONs có thể cải thiện đáng kể một hợp đồng thông minh. Các dịch vụ phi tập trung sẽ được chia thành hai loại lớn: dữ liệu ngoài chuỗi và tính toán ngoài chuỗi.

  Giá LINK của Chainlink đã trở lại nhưng có một rào cản lớn cho các nhà đầu tư

Dữ liệu ngoài chuỗi (Off-Chain Data)

DON có thể được sử dụng để kết nối các loại dữ liệu bên ngoài khác nhau đến và đi từ các blockchains, cho phép các hợp đồng thông minh kết hợp được viết xung quanh các phần dữ liệu cụ thể đó. Một số kiểu dữ liệu ban đầu có thể truy cập được bao gồm:

 • Nguồn cấp dữ liệu giá (Price Feeds)- dữ liệu giá tài sản được tổng hợp từ hàng trăm sàn giao dịch, được tính theo khối lượng và loại bỏ các ngoại lệ và giao dịch rửa (wash trading).
 • Bằng chứng Dự trữ (Proof of Reserve)- dữ liệu cập nhật về số dư dự trữ hiện tại hỗ trợ tài sản mã hóa, chẳng hạn như dự trữ BTC thế chấp WBTC hoặc tài khoản ngân hàng USD thế chấp TUSD.
 • Any API – dữ liệu cao cấp từ các API được bảo vệ bằng mật khẩu, ở bất kỳ đâu từ dự báo thời tiết và kết quả trận đấu thể thao đến thông tin từ hệ thống phụ trợ doanh nghiệp và mạng IoT.
 • Blockchain Middleware – lớp trừu tượng cho một hệ thống off-chain để đọc và ghi dữ liệu đến và đi từ các hợp đồng thông minh trên bất kỳ mạng blockchain nào.

Tính toán ngoài chuỗi (Off-Chain Computation)

DON có thể thực hiện nhiều phép tính off-chain thay mặt cho hợp đồng thông minh để giúp nó đạt được các đầu vào cụ thể hoặc tạo ra các tính năng nhất định không thể thực hiện được trên blockchain cụ thể của nó, chẳng hạn như quyền riêng tư, khả năng mở rộng và công bằng trật tự.

Một số tính toán off-chain hiện tại và sắp tới có thể thực hiện được thông qua DON bao gồm:

 • Keeper Network – các bot tự động hóa thực hiện các nhiệm vụ bảo trì thường xuyên cho hợp đồng thông minh, đánh thức nó khi nó cần thực hiện các chức năng chính on-chain.
 • Báo cáo ngoài chuỗi (OCR: Off-Chain Reporting) – tổng hợp có thể mở rộng các phản hồi của nút Oracle trong DON, sau đó được phân phối on-chain trong một giao dịch duy nhất để giảm chi phí on-chain.
 • Tính toán mở rộng (Scalable Computation) – thực hiện hợp đồng thông lượng cao, chi phí thấp cho các hợp đồng thông minh độc lập, đồng bộ hóa on-chain theo định kỳ bằng cách sử dụng công nghệ lớp 2 (layer-2) hiện có.
 • Chức năng ngẫu nhiên có thể xác minh (VRF: Verifiable Randomness Function) – tạo số ngẫu nhiên an toàn và có thể xác minh được hỗ trợ bởi các bằng chứng mật mã chứng minh tính toàn vẹn của quy trình.
 • Quyền riêng tư về dữ liệu và tính toán (Data and Computation Privacy) – tính toán Oracle bảo vệ quyền riêng tư giúp dữ liệu nhạy cảm được bảo mật cho các hợp đồng thông minh bằng cách sử dụng các bằng chứng không có kiến ​​thức ‘zero-knowledge proofs’ (DECO), phần cứng đáng tin cậy (Town Crier), tính toán đa bên an toàn và / hoặc sử dụng các ủy ban DON chọn lọc.
 • Dịch vụ giải trình tự công bằng (FSS: Fair Sequencing Services) – sắp xếp giao dịch phi tập trung dựa trên khái niệm công bằng được xác định trước, ngăn chặn giá trị có thể trích xuất của công cụ khai thác và chạy trước (MEV: miner extractable value) .
 • Quyền riêng tư của Hợp đồng On-Chain (On-Chain Contract Privacy) – quyền riêng tư của giao dịch đối với một hợp đồng thông minh thông qua sự tương quan giữa logic hợp đồng và kết quả giải quyết, sử dụng DON để chuyển tiếp thông tin liên lạc giữa hai phần, chẳng hạn như với Mixicles.
Các mạng Oracle phi tập trung Chainlink cung cấp một loạt các dịch vụ nhằm mở rộng khả năng của các ứng dụng hợp đồng thông minh kết hợp
Các mạng Oracle phi tập trung Chainlink cung cấp một loạt các dịch vụ nhằm mở rộng khả năng của các ứng dụng hợp đồng thông minh kết hợp. Nguồn: chainlink

Hợp đồng thông minh kết hợp (Hybrid Smart Contracts) có ý nghĩa gì đối với các ngành công nghiệp toàn cầu

DON cho phép một khuôn khổ hợp đồng thông minh kết hợp nâng cao mang lại sự tự động hóa liền mạch, an toàn và phổ biến giữa bất kỳ và tất cả các thực thể độc lập hoạt động trên các hệ thống và chuỗi khối khác nhau.

Chainlink giúp các nhà phát triển vượt qua các hạn chế kỹ thuật hiện tại của hợp đồng thông minh bằng cách trao quyền cho họ để tận dụng các đảm bảo thực thi xác định của công nghệ blockchain trong khi cũng gia công an toàn các chức năng chính như kết nối bên ngoài, quyền riêng tư, khả năng mở rộng và công bằng trật tự cho các DON.

Các hợp đồng thông minh kết hợp không chỉ mở ra sự hợp tác đáng tin cậy và hiệu quả hơn giữa những người tham gia mạng khác nhau, mà còn cung cấp một cách kết nối cơ sở hạ tầng hiện có với mạng blockchain mà không cần sửa đổi phụ trợ.

DONs mở khóa một số lượng lớn các ứng dụng hợp đồng thông minh yêu cầu quyền riêng tư hoặc khả năng mở rộng, bao gồm hầu hết các trường hợp sử dụng doanh nghiệp và nhiều ứng dụng trò chơi và tài chính cần thông lượng cao và ra quyết định theo thời gian thực.

Các hợp đồng thông minh kết hợp cũng làm phát sinh các trường hợp sử dụng mới chưa từng thấy trước đây, chẳng hạn như các trường hợp sử dụng tính ngẫu nhiên có thể xác minh được và thứ tự giao dịch phi tập trung để thiết lập một tiền lệ mới cho sự công bằng và minh bạch về kinh tế dựa trên toán học trong các hệ thống xã hội.

Một số ngành công nghiệp chính đã hoặc sắp bị ảnh hưởng bởi các hợp đồng thông minh kết hợp (Hybrid Smart Contracts) bao gồm:

 • Identity – thông tin nhận dạng có thể được xác minh theo cách tự động và bảo vệ quyền riêng tư. Hợp đồng thông minh có thể xác định thông tin cá nhân được yêu cầu và các hành động được thực hiện khi nhận được thông tin đó, trong khi các DON có thể thực hiện các phép tính xác minh thông tin cá nhân của người dùng mà không để lộ thông tin công khai, tiết lộ cho đối tác và / hoặc lưu trữ thông tin đó trong một hệ thống bên ngoài.
 • Tài chính – thị trường tài chính mở có khả năng chống kiểm duyệt, có thể tiếp cận toàn cầu và minh bạch. Hợp đồng thông minh có thể xác định các quy tắc tham gia cho cả người mua và người bán, trong khi các DON có thể định giá sản phẩm và dàn xếp thị trường bằng cách sử dụng dữ liệu bên ngoài, cũng như thực hiện tính toán cho các tính năng tùy chọn như che giấu giao dịch, xác minh KYC, đặt hàng giao dịch hợp lý và tốc độ cao xử lý off-chain.
 • Chuỗi cung ứng – các thỏa thuận thương mại nhiều bên hoạt động trên một sổ cái dùng chung, số hóa các dòng sản phẩm và / hoặc tự động hóa các hành động trên các hệ thống khác nhau bằng cách sử dụng dữ liệu đã được xác minh. Hợp đồng thông minh có thể phác thảo các nghĩa vụ, điều khoản thanh toán và hình phạt khác nhau, trong khi DON có thể giúp theo dõi lô hàng, kiểm soát chất lượng, xác minh danh tính khách hàng và kích hoạt các khoản thanh toán bằng cách sử dụng kết hợp các tính toán bảo vệ quyền riêng tư và nguồn cấp dữ liệu bên ngoài từ mạng IoT, web máy chủ, các blockchains khác và phụ trợ doanh nghiệp.
 • Bảo hiểm – bảo hiểm tham số được tạo điều kiện bởi thị trường dự đoán hai mặt dựa trên các sự kiện được chỉ định trước. Hợp đồng thông minh có thể xác định phí bảo hiểm và quy trình xác nhận quyền sở hữu, trong khi DON có thể kết nối hợp đồng với nguồn cấp dữ liệu off-chain để trích dẫn và phân xử các khiếu nại. DON cũng có thể thực hiện các tính toán đánh giá rủi ro, tìm nạp các kết quả đánh giá rủi ro phức tạp (ví dụ: từ nền tảng đám mây) và xác minh ID một cách bí mật.
 • Trò chơi – nền tảng trò chơi tự động hóa việc phát hành phần thưởng, cung cấp cho người dùng toàn quyền sở hữu tài sản trong trò chơi thông qua NFT và cung cấp bằng chứng xác thực rằng tất cả người chơi đều có cơ hội chiến thắng như nhau. Hợp đồng thông minh có thể xác định mô hình phân phối trò chơi và phần thưởng, trong khi DON có thể cung cấp tính ngẫu nhiên chống giả mạo để đảm bảo trò chơi không thiên vị có thể chứng minh và phân phối giải thưởng công bằng. Với DON, các dApp chơi game cũng có thể kết nối các nguồn cấp dữ liệu trong thế giới thực như các bài đọc cảm biến IoT cho thực tế tăng cường và xử lý một số chức năng trò chơi off-chain để đạt được hiệu suất cao hơn.
 • Tiếp thị – các chiến dịch tiếp thị phân phối phần thưởng tự động theo thời gian thực dựa trên các mục tiêu hiệu suất theo hướng dữ liệu. Hợp đồng thông minh có thể xác định mô hình thanh toán theo từng cấp với các mốc cụ thể, trong khi các DON có thể xác thực rằng các chỉ số hiệu suất đã đạt được và cung cấp các tính toán bí mật về dữ liệu khách hàng và xu hướng thị trường rộng hơn để đánh giá chiến dịch nâng cao.
 • Quản trị – các cộng đồng phân tán quản lý một cách an toàn và công bằng các hệ thống dùng chung và tài sản tổng hợp. Hợp đồng thông minh có thể xác định toàn bộ khuôn khổ quản trị, trong khi các DON có thể cung cấp dữ liệu và tính toán off-chain để kích hoạt chia sẻ lợi nhuận, khấu trừ phí được chia sẻ, kiểm tra danh tính để giảm thiểu các cuộc tấn công Sybil, xác minh cam kết thành viên hoặc thậm chí tự động hóa việc ra quyết định.
  Beacon Chain là gì? Tìm hiểu Nền tảng cho Ethereum 2.0

Cuối cùng, DON có thể cung cấp tất cả các dịch vụ mà blockchain vốn dĩ không hỗ trợ, cũng như các dịch vụ ngoài chuỗi bootstrap bằng cách mở rộng các đảm bảo an ninh mật mã cho dữ liệu và hệ thống hiện có.

Kiến trúc hợp đồng thông minh kết hợp giúp hiện thực hóa tầm nhìn rộng hơn về sự cộng tác dựa trên các hệ thống phi tập trung, cho phép các chuỗi khối và cơ sở hạ tầng không phải chuỗi khối tương tác liền mạch theo cách an toàn, đáng tin cậy, có thể mở rộng, bảo mật, có thể tùy chỉnh và / hoặc được kết nối toàn cầu.

Ngay cả khi tiền điện tử là một loại tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đô la và DeFi gần đạt được nền kinh tế 100 tỷ đô la, khả năng ứng dụng sâu rộng của các hợp đồng thông minh kết hợp (hybrid smart contracts) và Mạng lưới Oracle phi tập trung Chainlink là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy hệ sinh thái blockchain mới chỉ là bề nổi của những gì sắp xảy ra.

Theo: chainlink

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất