Dynamic NFT (dNFT) là gì? Ứng dụng NFT động trong không gian web3

Dynamic NFT (dNFT) là gì? Ứng dụng NFT động trong không gian web3

Sau khi đạt được sự chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng Web3, Non-Fungible Tokens (NFT) đang tiến vào xu hướng chính, với sự hú ý trên các phương tiện truyền thông lớn và một loạt các vận động viên nổi tiếng và nhân vật của công chúng ra mắt bộ sưu tập của riêng họ. Kết quả là, NFT đã trở thành một trong những ứng dụng công khai nổi bật nhất của công nghệ blockchain.

Bước tiếp theo trong quá trình phát triển của NFT chỉ mới bắt đầu. Các NFT động (dNFT: Dynamic NFT) đang mở rộng không gian thiết kế mà NFT có thể giải quyết thông qua khả năng thích ứng và thay đổi để đáp ứng với các sự kiện và dữ liệu bên ngoài.

Trong bài viết này, chúng tôi đề cập đến NFT là gì và cách dNFT (Dynamic NFT) đưa chúng lên cấp độ tiếp theo, các trường hợp sử dụng dNFT hiện tại và tiềm năng cũng như cách Chainlink có thể được tận dụng bởi những người đang tìm cách xây dựng dNFT để cung cấp cho họ quyền truy cập vào chuỗi ngoại vi được giảm thiểu đáng tin cậy dữ liệu và tính toán.

Tìm hiểu về NFT

Tóm lại, NFT là các đối tượng kỹ thuật số duy nhất tồn tại trên một blockchain. Mọi NFT có thể được phân biệt với NFT khác 1-1 thông qua tokenID và địa chỉ hợp đồng duy nhất của nó. Từ đó, siêu dữ liệu như hình ảnh, tệp video hoặc dữ liệu khác có thể được đính kèm, nghĩa là có thể sở hữu mã thông báo đại diện cho một đối tượng kỹ thuật số duy nhất.

Trường hợp sử dụng NFT phổ biến nhất hiện nay là nghệ thuật kỹ thuật số; một nghệ sĩ đúc một mã thông báo đại diện cho một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số và một nhà sưu tập có thể mua mã thông báo đó, đánh dấu quyền sở hữu của họ.

Sau khi NFT được đúc, tokenID của chúng không thay đổi. Hãy nhớ rằng việc quy định siêu dữ liệu, kết hợp mô tả, hình ảnh và hơn thế nữa của NFT là hoàn toàn tùy chọn. Ở dạng đơn giản nhất, NFT chỉ đơn giản là một mã thông báo có thể chuyển nhượng có một mã thông báo duy nhất.

Mô hình NFT tĩnh này cung cấp một loạt lợi ích cho các nghệ sĩ kỹ thuật số trên khắp thế giới. Trước đó, các nghệ sĩ kỹ thuật số không thể ngăn chặn, hoặc thậm chí theo dõi, phân phối trái phép tác phẩm nghệ thuật gốc của họ, bởi vì không có cách nào để phân biệt sự khác biệt giữa hai tệp bất kỳ và do đó không có tệp xác thực duy nhất nào có thể được sở hữu.

Lần đầu tiên trong lịch sử Internet, người sáng tạo có thể bán tác phẩm kỹ thuật số cho người hâm mộ bằng cách cấp cho họ quyền sở hữu có thể xác minh được, trong khi người hâm mộ có thể chứng minh rằng họ sở hữu tác phẩm nghệ thuật gốc ngay cả khi hình ảnh bên dưới bị sao chép.

Vượt xa NFT tĩnh (Static NFT) với NFT động (dNFT: Dynamic NFT)

NFT tĩnh hiện là loại NFT phổ biến nhất, được sử dụng cho hầu hết các dự án nghệ thuật NFT và các dự án trò chơi chơi để kiếm tiền và làm đồ sưu tầm kỹ thuật số. Ngoài các trường hợp sử dụng này, chúng còn cung cấp một đề xuất giá trị duy nhất để số hóa các mặt hàng trong thế giới thực, chẳng hạn như chứng thư bất động sản, bằng sáng chế và các số nhận dạng duy nhất khác.

  Fractional NFT (F-NFT) là gì? Tìm hiểu 'NFT Phân Đoạn' và cách hoạt động

Tuy nhiên, mô hình này bị giới hạn bởi tính lâu dài của các NFT tĩnh, vì siêu dữ liệu gắn với chúng được cố định sau khi chúng được đúc trên blockchain. Các trường hợp sử dụng như mã hóa tài sản trong thế giới thực, xây dựng trò chơi điện tử dựa trên tiến trình hoặc tạo các giải đấu thể thao giả tưởng dựa trên blockchain thường yêu cầu cập nhật dữ liệu. dNFT (Dynamic NFT) cung cấp cách tiếp cận tốt nhất của cả hai thế giới, với NFT giữ lại các mã nhận dạng duy nhất của họ trong khi có thể cập nhật các khía cạnh của siêu dữ liệu của họ.

NFT động dNFT có thể được nâng cấp theo nhiều cách dựa trên các điều kiện bên ngoài
NFT động dNFT có thể được nâng cấp theo nhiều cách dựa trên các điều kiện bên ngoài. Nguồn: Chainlink

Nói một cách đơn giản, NFT động (Dynamic NFT) là NFT có thể thay đổi dựa trên các điều kiện bên ngoài. Thay đổi trong NFT động thường đề cập đến những thay đổi trong siêu dữ liệu của NFT được kích hoạt bởi hợp đồng thông minh. Điều này được thực hiện bằng cách mã hóa các thay đổi tự động trong hợp đồng thông minh NFT, cung cấp hướng dẫn cho NFT cơ bản về thời điểm và cách thức siêu dữ liệu của nó sẽ thay đổi.

Các yếu tố động bên cạnh các thay đổi siêu dữ liệu cũng có thể tồn tại. Ví dụ: các NFT động (Dynamic NFT) có thể được đúc dựa trên các điều kiện nhất định, chẳng hạn như khi một điểm ẩn được tìm thấy trong ứng dụng thực tế tăng cường. NFT động cũng có thể chứa “đặc điểm ẩn” được biểu hiện thông qua các tương tác của người dùng thay vì trong siêu dữ liệu. Là các mã thông báo hoàn toàn độc đáo và có thể tùy chỉnh, NFT có thể được lập trình theo vô số cách. Tuy nhiên, hầu hết các NFT động đều phải triển khai một số dạng thay đổi siêu dữ liệu để người dùng không phải là kỹ thuật có thể “nhìn thấy” các thay đổi.

Các trường hợp sử dụng tiềm năng của NFT động (Dynamic NFT)

Siêu dữ liệu NFT (NFT metadata) là nơi tên của mã thông báo được chỉ định, các đặc điểm được chỉ định và các liên kết tệp được đặt. Mặc dù tokenID cung cấp giá trị nhận dạng vĩnh viễn cho quyền sở hữu có thể xác minh, siêu dữ liệu là bản chất của NFT — chứa các yếu tố làm cho nó hữu ích.

Các dự án nghệ thuật NFT tạo ra thường có nhiều đặc điểm khác nhau, với một số hiếm hơn các dự án khác. Các đặc điểm này được đặt trong siêu dữ liệu của NFT cùng với liên kết IPFS tới hình ảnh hoặc video tương ứng với các đặc điểm của NFT. Trong một dNFT (Dynamic NFT), những đặc điểm này thay đổi dựa trên các điều kiện bên ngoài.

Chức năng này có thể hữu ích cho sự phát triển của nhân vật — một nguyên lý cốt lõi của nhiều mô hình trò chơi khác nhau — trong các trò chơi blockchain. Khi lần đầu tiên bắt đầu trò chơi với một nhân vật NFT có thể chơi được, NFT có số liệu thống kê cơ bản được phản ánh trong siêu dữ liệu của nó. Khi người chơi tiếp tục lên cấp, siêu dữ liệu trong NFT sẽ thay đổi để phản ánh sự phát triển của nhân vật.

Các NFT động dNFT của nhân vật trong trò chơi có thể được nâng cấp để phản ánh sự tiến bộ của người chơi
Các NFT động dNFT của nhân vật trong trò chơi có thể được nâng cấp để phản ánh sự tiến bộ của người chơi. Nguồn: Chainlink

Một trường hợp khác mà các thay đổi về siêu dữ liệu rất hữu ích là trong quá trình mã hóa các nội dung trong thế giới thực, nơi mà một loạt các chỉ số thay đổi thường được yêu cầu. Ví dụ: một NFT đại diện cho một thuộc tính có thể phản ánh lịch sử bảo trì, độ tuổi, giá trị thị trường và hơn thế nữa. Do đó, việc mã hóa các nội dung thay đổi này yêu cầu các NFT có khả năng cập nhật với các siêu dữ liệu thay đổi.

Siêu dữ liệu của các dNFT đại diện cho tài sản có thể thay đổi để phản ánh lịch sử bảo trì, doanh số bán hàng trong quá khứ và hơn thế nữa.
Siêu dữ liệu của các dNFT đại diện cho tài sản có thể thay đổi để phản ánh lịch sử bảo trì, doanh số bán hàng trong quá khứ và hơn thế nữa. Nguồn: Chainlink

Đây chỉ là một vài trường hợp sử dụng giả định cho dNFT (Dynamic NFT). Trên thực tế, các thay đổi đối với siêu dữ liệu của dNFT có thể được kích hoạt bởi bất kỳ số lượng sự kiện ngoài chuỗi hoặc trên chuỗi nào, nói lên tiềm năng vô hạn của dNFT (Dynamic NFT) trong việc mở rộng không gian thiết kế NFT.

  Ứng dụng chạy để kiếm tiền STEPN mở văn phòng ở Cyberport của Hồng Kông

Trong khi hệ sinh thái Web3 hiện tại chủ yếu bao gồm các NFT tĩnh, một số dự án nổi bật đã bắt đầu đổi mới dNFT (Dynamic NFT).

Dự án NFT động LaMelo Ball NFT

Trong năm qua, các cầu thủ thể thao chuyên nghiệp như LaMelo Ball – một ngôi sao đang lên ở NBA – đã tạo ra các dNFT tiên phong tận dụng Nguồn cấp dữ liệu thể thao Chainlink (Chainlink Sports Data Feeds) để xác định lại mối quan hệ giữa người chơi và người hâm mộ.

Hiện tại có tám NFT LaMelo Ball khác nhau, với mỗi NFT ghi lại một tập hợp thống kê cầu thủ khác nhau của LaMelo, từ rebounds và kiến ​​tạo cho đến số điểm ghi được. Chủ sở hữu NFT có thể nhận được quyền truy cập đặc biệt vào sổ xố và các đặc quyền khác dành riêng cho NFT dựa trên hiệu suất liên tục của LaMelo.

Một trong tám NFT này, Gold Evolve NFT, đi kèm với một lời hứa duy nhất: Nếu LaMelo Ball giành giải Tân binh của năm cho mùa giải NBA 2021, bản thân NFT sẽ phát triển để phản ánh một hình ảnh mới. LaMelo đã giành được giải thưởng và NFT đã phát triển.

Các NFT của LaMelo Ball là một ví dụ điển hình về các dNFT thay đổi liên tục dựa trên dữ liệu bên ngoài. Trong trường hợp này, số liệu thống kê về người chơi của LaMelo được cập nhật liên tục theo chuỗi trong NFT và có thể kích hoạt nâng cấp màn hình, phần thưởng, v.v.

Dự án phim ngắn NFT Regenerative Resources (RRC)

Regenerative Resources (RRC) là một công ty dịch vụ hệ sinh thái nhằm mục đích chuyển đổi đất bạc màu thành cảnh quan nước biển sản xuất.

RRC thông báo rằng họ sẽ tung ra 5 NFT Phim Ngắn động được thiết kế bởi các nghệ sĩ nổi tiếng, số tiền này sẽ được sử dụng để gieo hạt và trồng 100 triệu cây rừng ngập mặn trong các dự án hiện tại của RRC.

Mỗi NFT Phim Ngắn ban đầu sẽ chỉ có một khung hình duy nhất. Tuy nhiên, mỗi khi NFT được mua hoặc bán lại, nhiều khung hình hơn sẽ được phát hành trong một quá trình liên tục cho đến khi người giữ NFT có thể xem toàn bộ phim ngắn.

Cách Chainlink hỗ trợ dNFT (Dynamic NFT)

Một thành phần thường bị bỏ qua của thiết kế dNFT là cách lấy nguồn thông tin và chức năng cần thiết một cách đáng tin cậy để xây dựng quy trình dNFT an toàn, công bằng và tự động.

Như đã đề cập ở trên, các thay đổi siêu dữ liệu NFT động (Dynamic NFT) có thể được kích hoạt theo nhiều cách dựa trên các điều kiện bên ngoài. Những điều kiện này có thể tồn tại cả trong và ngoài chuỗi. Tuy nhiên, blockchain vốn dĩ không thể truy cập dữ liệu và tính toán ngoài chuỗi.

Chainlink cho phép khắc phục những hạn chế này bằng cách cung cấp các dịch vụ tính toán và dữ liệu ngoài chuỗi khác nhau có thể được sử dụng làm đầu vào để kích hoạt cập nhật dNFT. Khi hệ sinh thái dNFT mở rộng và các NFT được tích hợp nhiều hơn với thế giới thực, Chainlink hoạt động như một cầu nối giữa hai thế giới bị ngắt kết nối, cho phép xây dựng các quy trình dNFT tự động, phi tập trung và hấp dẫn.

  Fed cấm các quan chức cấp cao đầu tư tiền điện tử

Nguồn cấp dữ liệu Chainlink và any API

Chainlink Data Feeds (Nguồn cấp dữ liệu Chainlink) là một dịch vụ cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi có thể cung cấp một cách an toàn kết quả thể thao, kết quả thời tiết hoặc bất kỳ loại dữ liệu nào khác được sử dụng để cập nhật NFT động dNFT. Đối với các dịch vụ dữ liệu dành riêng cho một dự án, Chainlink cũng cho phép kết nối liền mạch giữa bất kỳ API nào và hợp đồng thông minh NFT thông qua Chainlink Any API.

Dịch vụ này có nhiệm vụ quan trọng đối với các trường hợp sử dụng như dNFT của LaMelo Ball, yêu cầu dữ liệu thể thao trên chuỗi để kích hoạt các thay đổi siêu dữ liệu. Tuy nhiên, đây là một trong những tiềm năng sử dụng vô hạn. Là mạng oracle phi tập trung được sử dụng rộng rãi nhất, Chainlink được định vị để cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi cho bất kỳ dNFT nào sử dụng dữ liệu trong thế giới thực.

Chainlink Keepers

Chainlink Keepers là một dịch vụ tự động hóa hợp đồng thông minh an toàn có thể được sử dụng để kích hoạt các thay đổi NFT động (Dynamic NFT) khi các điều kiện xác định trước được đáp ứng; để kích hoạt các thay đổi hình ảnh trong NFT của La Melo Ball khi anh ta đạt đến một ngưỡng chỉ số nhất định, chẳng hạn như 1000 điểm ghi được chẳng hạn.

Các cửa hàng bán lẻ có thể xây dựng các chương trình thưởng khách hàng thân thiết mạnh mẽ, tự động bằng cách tận dụng các dịch vụ Chainlink trong dNFT.
Các cửa hàng bán lẻ có thể xây dựng các chương trình thưởng khách hàng thân thiết mạnh mẽ, tự động bằng cách tận dụng các dịch vụ Chainlink trong dNFT. Nguồn: Chainlink

Chainlink Keepers cung cấp một con đường dễ dàng để xây dựng các quy trình NFT thực sự tự chủ và phi tập trung, đồng thời giúp đảm bảo rằng các dNFT do người dùng sở hữu sẽ hoạt động chính xác đến từng chi tiết. Được kết hợp với Chainlink Data Feeds và Chainlink Any API, Chainlink Keepers có thể cho phép phát triển các chương trình dNFT phần thưởng mua sắm tự động và hấp dẫn, theo dõi hành vi thân thiện với môi trường thông qua dNFT, v.v.

Chức năng ngẫu nhiên có thể xác minh của Chainlink (VRF)

Chainlink VRF (Verifiable Random Function) là một RNG có thể xác minh được có thể được sử dụng để bắt đầu các thay đổi động trong dNFT — một chức năng đặc biệt có liên quan cho các dự án GameFi. Tính ngẫu nhiên là yếu tố không thể thiếu trong phần lớn các trò chơi điện tử, được sử dụng để xác định tỷ lệ thành công của các cuộc tấn công, quyết định vật phẩm nào ra khỏi hộp chiến lợi phẩm hoặc thậm chí làm điều gì đó chi tiết như quyết định màu áo của nhân vật sau khi sử dụng thuốc nhuộm vải.

Vì các trò chơi chơi để kiếm tiền mang giá trị thực, nên điều quan trọng tuyệt đối là cơ chế RNG mà họ sử dụng phải minh bạch và chống giả mạo.

Đưa NFT vào cuộc sống

Chainlink cung cấp dữ liệu ngoài chuỗi và tính toán cần thiết để xây dựng các dNFT thế hệ tiếp theo trong một loạt các trường hợp sử dụng, mở đường cho các dNFT đạt được sự chấp nhận chính thống.

Là các đối tượng kỹ thuật số duy nhất có thể kiểm chứng, NFT mang lại tính hữu hình cho thế giới kỹ thuật số — và dNFT là bước tiếp theo tự nhiên để thúc đẩy sự thay đổi mô hình này.

Theo: chainlink – ảnh: rarecubes

Khuyến cáo: Thông tin trên bài viết này chỉ mang tính tham khảo, không có bất kỳ lời khuyên nào về mua bán, đầu tư. Bạn hãy tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hình thức đầu tư nào.

Nội dung đề xuất